Hlavní obsah

succeed [səkˈsiːd]

Vyskytuje se v

succeed: be succeeded by sthbýt vystřídán/následován čím