Hlavní obsah

successfully [səkˈsesfəlɪ]

Vyskytuje se v

monumentally: monumentally successfulohromně úspěšný

successful: the most successful attemptnejúspěšnější pokus

podařený: podařený pokussuccessful attempt

pokus: zdařilý pokussuccessful attempt

stačit: To stačí, aby by člověk úspěšný.That's all it takes to be successful.

úspěch: mít úspěchhave success, be successful, be a success, uspět se succeed

úspěch: s úspěchem/bez úspěchusuccessfully/unsuccessfully

úspěšný: (ten) nejúspěšnějšíthe most successful

zdárný: dovést co ke zdárnému koncibring sth to a successful conclusion, finish sth successfully