Hlavní obsah

succeed [səkˈsiːd]

Vyskytuje se v

dokázat: zvládnout hovor. make it, do it, uspět succeed, vyhrát ap. pull it offdokázat to

podařit se: fail to do sth, not succeed in doing sthnepodařit se co komu

povést se: sb managed to do sth, sb succeeded in doing sth, sb pulled off sthkomu se povedlo co

vyjít: fail, go wrong, not succeed, miscarry, plán ap. fall throughnevyjít nezdařit se

nepochodit: I didn't succeed., It didn't work.Nepochodil jsem.

úspěch: have success, be successful, be a success, uspět se succeedmít úspěch

succeed: succeed to the thronenastoupit na trůn