Hlavní obsah

fail [feɪl]

Sloveso

  1. to do sth selhat, neuspět v čem, nepodařit se komu co, nedokázat co, neobstát v čemHe failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.
  2. nezdařit se, nevyjít, dopadnout špatně co plán, revoluce ap.
  3. to do sth form. neudělat, nesplnit, nedokončit co úkol, povinnost ap.
  4. přestat fungovat, vypovědět službu, selhat, vysadit přístroj, zrak ap.
  5. zkrachovat, zhroutit se podnik, organizace ap.
  6. be failing zhoršovat se, horšit se, selhávat zdraví, paměť ap.
  7. sb zklamat koho voliče ap.
  8. in sth zanedbat co povinnost, odpovědnost, nedostát čemu závazku ap.
  9. sth propadnout, vyletět z čeho, neudělat co zkoušky ap.
  10. sb nechat propadnout, vyhodit koho u zkoušky

Vyskytuje se v

bankruptcy: ekon. file for bankruptcypožádat o vyhlášení konkurzu

batch: výp. batch filedávkový soubor

binary: výp. binary filebinární soubor

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

cabinet: filing cabinetkartotéka skříň na spisy

complaint: file/lodge a complaint with sbpodat stížnost u koho

contiguous: výp. contiguous filessouvislé soubory na disku - nefragmentované

data: data filedatový soubor

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

eyesight: failing eyesightzhoršující se zrak

fail-safe: fail-safe devicepojistka, pojistné zařízení přístroje ap.

file: lever arch filepákový pořadač kroužkový

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

lever: lever arch filekroužkový pořadač

manager: výp. file managersprávce souborů

motion: práv. file a motionpodat návrh písemně

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

petition: file a divorce petitionpodat žádost o rozvod u soudu

scratch: výp. scratch filepracovní soubor

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

comprehend: fail to comprehendneporozumět, nepochopit

divorce: práv. file for divorcezažádat o rozvod

keep: You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.

archiv: archive sth, file sth into an archivezařadit co do archivu

dařit se: be failing to do sth, be unsuccessful at sthnedařit se udělat co

datový: data filedatový soubor

kartotéka: central file(s)centrální kartotéka

kopírovat: copy filesvýp. kopírovat soubory

nechat: u zkoušky fail, refer sb, majetek oproti dluhu condemnnechat propadnout

obžaloba: bring/file criminal charges, seek an indictment against sbvznést obžalobu proti komu

opačný: in the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwisev opačném případě

pilník: nail file, smirkový emery boardpilník na nehty

podání: submission of an application (form), patentové ap. filing an applicationpodání přihlášky

podařit se: fail to do sth, not succeed in doing sthnepodařit se co komu

podat: file a tax returnpodat daňové přiznání

pořadač: tickler (file)termínový pořadač záležitostí k vyřízení

povést se: fail, be a failure, not come offnepovést se nevyjít

požadavek: fail to meet the requirementsnesplňovat požadavky

projet: být poražen be beaten, hovor. take a licking, nevyhrát fail to winprojet to

propadnout: fail the exampropadnout u zkoušky

protest: file a protestpodat protest

přihláška: submit/file/make an application for sthpodat (si) přihlášku

reklamace: complain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaintpodat reklamaci

rozvod: file for divorcezažádat o rozvod

spis: court files/recordssoudní spisy

správce: file managervýp. správce souborů

stížnost: file/lodge/make a complaintpodat stížnost na co

textový: text filevýp. textový soubor

ujmout se: plán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on, být propadák be a failure, postupně zaniknout die a natural deathneujmout se

uniknout: sb lost, missed, failed to obtain sthkomu uniklo co nezískal

uspět: fail in sth, to do sthneuspět v/při čem

vyhodit: fail sb, reject sbvyhodit koho od zkoušky

vyjít: fail, go wrong, not succeed, miscarry, plán ap. fall throughnevyjít nezdařit se

vypovědět: fail, give out, seize up, BrE hovor. pack uppřen. vypovědět službu stroj, část těla ap.

výstupní: output signal/data/filevýstupní signál/data/soubor

založit: file sth, place sth in fileszaložit co do kartotéky

záložní: backup filevýp. záložní soubor

záznam: keep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sthvést (si) záznamy o kom/čem

zkouška: fail an examneudělat zkoušku

žádost: apply, submit/make/file an application for sthpodat (si) žádost o co

žaloba: sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sthpodat žalobu na koho pro co

dokázat: He failed (to do it.), He didn't succeed.Nedokázal to.

obstát: fail (to pass)neobstát

prospět: He failed again.Zase neprospěl.

rozevřít se: The parachute failed to open.Padák se nerozevřel.

selhat: The brakes failed.Selhaly brzdy.

test: take/pass/fail a testpsát/napsat/nenapsat test

udělat: He failed the exam.Neudělal tu zkoušku.

úspěch: be unsuccessful, failnemít úspěch

vyletět: fail/flunk an examvyletět od zkoušky

vyrazit: fail sbvyrazit koho od zkoušky

vyhořet: fail an examvyhořet u zkoušky

fail: be failingzhoršovat se, horšit se, selhávat zdraví, paměť ap.