Hlavní obsah

fail [feɪl]

Sloveso

  1. to do sth selhat, neuspět v čem, nepodařit se komu co, nedokázat co, neobstát v čemHe failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.
  2. nezdařit se, nevyjít, dopadnout špatně co plán, revoluce ap.
  3. to do sth form. neudělat, nesplnit, nedokončit co úkol, povinnost ap.
  4. přestat fungovat, vypovědět službu, selhat, vysadit přístroj, zrak ap.
  5. zkrachovat, zhroutit se podnik, organizace ap.
  6. be failing zhoršovat se, horšit se, selhávat zdraví, paměť ap.
  7. sb zklamat koho voliče ap.
  8. in sth zanedbat co povinnost, odpovědnost, nedostát čemu závazku ap.
  9. sth propadnout, vyletět z čeho, neudělat co zkoušky ap.
  10. sb nechat propadnout, vyhodit koho u zkoušky

Vyskytuje se v

bankruptcy: ekon. file for bankruptcypožádat o vyhlášení konkurzu

batch: výp. batch filedávkový soubor

binary: výp. binary filebinární soubor

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

cabinet: filing cabinetkartotéka skříň na spisy

complaint: file/lodge a complaint with sbpodat stížnost u koho

contiguous: výp. contiguous filessouvislé soubory na disku - nefragmentované

data: data filedatový soubor

divorce: práv. file for divorcezažádat o rozvod

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

eyesight: failing eyesightzhoršující se zrak

fail-safe: fail-safe devicepojistka, pojistné zařízení přístroje ap.

file: lever arch filepákový pořadač kroužkový

file: slang. mug filekartotéka fotografií zločinců

file: court filessoudní spisy/akta

file: výp. backup filezáložní soubor

file: file a suitpodat žalobu

file: file for divorcezažádat o rozvod

file: wood filerašple

file: half round filepůlkruhový pilník

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

lever: lever arch filekroužkový pořadač

manager: výp. file managersprávce souborů

motion: práv. file a motionpodat návrh písemně

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

petition: file a divorce petitionpodat žádost o rozvod u soudu

scratch: výp. scratch filepracovní soubor

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

comprehend: fail to comprehendneporozumět, nepochopit

keep: You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.

archiv: zařadit co do archivuarchive sth, file sth into an archive

dařit se: nedařit se udělat cobe failing to do sth, be unsuccessful at sth

datový: datový soubordata file

kartotéka: centrální kartotékacentral file(s)

kopírovat: výp. kopírovat souborycopy files

nechat: nechat propadnoutu zkoušky fail, refer sb, majetek oproti dluhu condemn

obžaloba: vznést obžalobu proti komubring/file criminal charges, seek an indictment against sb

opačný: v opačném případěin the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwise

pilník: pilník na nehtynail file, smirkový emery board

podání: podání přihláškysubmission of an application (form), patentové ap. filing an application

podání: podání žádosti o cofiling an application, zažádání applying for sth, soudní ap. filing a petition

podařit se: nepodařit se co komufail to do sth, not succeed in doing sth

podat: podat daňové přiznánífile a tax return

podat: podat žalobu na kohofile a (law)suit, sue sb, press charges against sb

pořadač: termínový pořadač záležitostí k vyřízenítickler (file)

povést se: nepovést se nevyjítfail, be a failure, not come off

požadavek: nesplňovat požadavkyfail to meet the requirements

projet: projet tobýt poražen be beaten, hovor. take a licking, nevyhrát fail to win

propadnout: propadnout u zkouškyfail the exam

propadnout: nechat propadnout koho u zkouškyfail sb

protest: podat protestfile a protest

přihláška: podat (si) přihláškusubmit/file/make an application for sth

reklamace: podat reklamacicomplain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaint

rozvod: zažádat o rozvodfile for divorce

spis: soudní spisycourt files/records

správce: výp. správce souborůfile manager

stížnost: podat stížnost na cofile/lodge/make a complaint

textový: výp. textový soubortext file

ujmout se: neujmout seplán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on

uniknout: komu uniklo co nezískalsb lost, missed, failed to obtain sth

uspět: neuspět v/při čemfail in sth, to do sth

vyhodit: vyhodit koho od zkouškyfail sb

vyjít: nevyjít nezdařit sefail, go wrong, not succeed, miscarry, plán ap. fall through

vypovědět: přen. vypovědět službu stroj, část těla ap.fail, give out, seize up, BrE hovor. pack up

výstupní: výstupní signál/data/souboroutput signal/data/file

založit: založit co do kartotékyfile sth, place sth in files

záložní: výp. záložní souborbackup file

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

zkouška: neudělat zkouškufail an exam

žádost: podat (si) žádost o coapply, submit/make/file an application for sth

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth

dokázat: Nedokázal to.He failed (to do it.), He didn't succeed.

obstát: neobstátfail (to pass)

propadnout: propadnout z češtinyfail in Czech

prospět: Zase neprospěl.He failed again.

rozevřít se: Padák se nerozevřel.The parachute failed to open.

selhat: Selhaly brzdy.The brakes failed.

test: psát/napsat/nenapsat testtake/pass/fail a test

udělat: Neudělal tu zkoušku.He failed the exam.

úspěch: nemít úspěchbe unsuccessful, fail

vyletět: vyletět od zkouškyfail/flunk an exam

vyrazit: vyrazit koho od zkouškyfail sb

vyhořet: vyhořet u zkouškyfail an exam