Hlavní obsah

žádost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (přání) o co request, wish for sth(požádání) asking(naléhavá) appeal, plea for sthna žádost koho na přáníat the request of sb, at sb's request
  2. (oficiální) o co request for sth(písemná) o co application for sthpráv. petition for sthžádost o zaměstnáníjob application, application for a jobpráv. žádost o rozvoddivorce petitionpodat (si) žádost o coapply, submit/make/file an application for sth

Vyskytuje se v

podání: podání žádosti o cofiling an application, zažádání applying for sth, soudní ap. filing a petition

předkladatel: předkladatel žádostiapplicant

přijetí: žádost o přijetí do zaměstnáníemployment application

application: přihláška, žádost formulářapplication form

clemency: žádost o milostpráv. plea for clemency

elective: elektivní operace, operace na žádost pacienta ne nutnáform. med. elective surgery

form: žádost, přihláška tiskopisapplication form

jobless: (nové) žádosti o podporu v nezaměstnanosti ekonomický ukazatel v USA(initial) jobless claims

letter: písemná žádostletter of application

loan: žádost o půjčkuekon. loan application

membership: členská přihláška, žádost o přijetí formulářmembership form

pending: žádost o patent je v řízenípatent pending

petition: podat žádost o rozvod u soudufile a divorce petition

put in: zažádat, podat žádost o coput in a request for sth

reclaim: žádost o vrácení DPHekon. VAT reclaim

request: vznést požadavek/žádost, požádat o comake a request for sth

soliciting: Neobtěžujte s nabídkami ani žádostmi. nápis, Zákaz podomního prodeje.AmE No soliciting.

transfer: žádost o převedení akcií ap.transfer form

view: žádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.order to view

disallow: Moje žádost byla zamítnuta.My request was disallowed.

žádost: na žádost koho na přáníat the request of sb, at sb's request