Hlavní obsah

žádost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (přání) o co request, wish for sth(požádání) asking(naléhavá) appeal, plea for sthna žádost koho na přáníat the request of sb, at sb's request
  2. (oficiální) o co request for sth(písemná) o co application for sthpráv. petition for sthžádost o zaměstnáníjob application, application for a jobpráv. žádost o rozvoddivorce petitionpodat (si) žádost o coapply, submit/make/file an application for sth

Vyskytuje se v

podání: podání žádosti o cofiling an application, zažádání applying for sth, soudní ap. filing a petition

předkladatel: předkladatel žádostiapplicant

přijetí: žádost o přijetí do zaměstnáníemployment application

application: application formpřihláška, žádost formulář

application: submit an applicationpodat žádost

application: práv. application for bailžádost o kauci

application: available on applicationk dostání po zaslání žádosti, k mání na žádost

application: payable on applicationsplatný při podání žádosti

clemency: práv. plea for clemencyžádost o milost

elective: form. med. elective surgeryelektivní operace, operace na žádost pacienta ne nutná

form: application formžádost, přihláška tiskopis

jobless: (initial) jobless claims(nové) žádosti o podporu v nezaměstnanosti ekonomický ukazatel v USA

letter: letter of applicationpísemná žádost

loan: ekon. loan applicationžádost o půjčku

membership: membership formčlenská přihláška, žádost o přijetí formulář

pending: patent pendingžádost o patent je v řízení

petition: file a divorce petitionpodat žádost o rozvod u soudu

petition: winding up petitionžádost o nařízení likvidace firmy

petition: petition for divorcepodat žádost o rozvod

put in: put in a request for sthzažádat, podat žádost o co

reclaim: ekon. VAT reclaimžádost o vrácení DPH

request: make a request for sthvznést požadavek/žádost, požádat o co

request: grant a requestvyhovět žádosti, schválit žádost

request: request for paymentžádost o zaplacení

soliciting: AmE No soliciting.Neobtěžujte s nabídkami ani žádostmi. nápis, Zákaz podomního prodeje.

transfer: transfer formžádost o převedení akcií ap.

view: order to viewžádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.

disallow: My request was disallowed.Moje žádost byla zamítnuta.

pending: He is here pending his request for asylum.Je tady na vyřízení své žádosti o azyl.