Hlavní obsah

žádost

Vyskytuje se v

podání: filing an application, zažádání applying for sth, soudní ap. filing a petitionpodání žádosti o co

předkladatel: applicantpředkladatel žádosti

přijetí: employment applicationžádost o přijetí do zaměstnání

application: application formpřihláška, žádost formulář

clemency: práv. plea for clemencyžádost o milost

elective: form. med. elective surgeryelektivní operace, operace na žádost pacienta ne nutná

form: application formžádost, přihláška tiskopis

letter: letter of applicationpísemná žádost

loan: ekon. loan applicationžádost o půjčku

membership: membership formčlenská přihláška, žádost o přijetí formulář

pending: patent pendingžádost o patent je v řízení

petition: file a divorce petitionpodat žádost o rozvod u soudu

put in: put in a request for sthzažádat, podat žádost o co

reclaim: ekon. VAT reclaimžádost o vrácení DPH

request: make a request for sthvznést požadavek/žádost, požádat o co

soliciting: AmE No soliciting.Neobtěžujte s nabídkami ani žádostmi. nápis, Zákaz podomního prodeje.

transfer: transfer formžádost o převedení akcií ap.

view: order to viewžádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.

disallow: My request was disallowed.Moje žádost byla zamítnuta.

žádost: at the request of sb, at sb's requestna žádost koho na přání