Hlavní obsah

disallow [ˌdɪsəˈlaʊ]

Sloveso

  • neuznat, zamítnout, nepřipustit pro neregulérnost ap.My request was disallowed.Moje žádost byla zamítnuta.