Hlavní obsah

allow [əˈlaʊ]

Sloveso

  1. Allow me Dovolte mi zdvořilá formální nabídka

Vyskytuje se v

delivery: allow 20 days for delivery(doba) doručení do 20 dní

latitude: allow sb greater latitudeposkytnout komu větší volnost

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

pustit: pustit koho dovnitř/venlet/allow sb in/out

vpustit: vpustit koho dovnitřlet sb in(side), allow sb in

copak: Copak se to smí?Do you think it is allowed?

dopustit: To nedopustím.I won't allow that.

dovolený: Je to dovolené?Is it allowed?

dovolený: Není to dovolené.It is not allowed.

moct: Nemohl jít dovnitř.He wasn't allowed in.

nesmět: Nesměl vyjít z domu.He wasn't allowed to leave the house.

odklad: To nesnese odkladu.It can't be delayed., It is extremely urgent., It allows no delay.

počítat: Musíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.

povolit: To nepovolím.I won't allow it.

přemluvit: nechat se přemluvit k čemube talked into doing sth, (allow osf to) be persuaded to do sth

připustit: To nepřipustíme.We won't allow it.

smět: Smí se to?Is it allowed?, patří se to Is it appropriate?

smět: Nesměl opustit dům.He wasn't allowed to leave the house.

umožnit: Nebylo nám to umožněno.We were not allowed to do it.