Hlavní obsah

allow [əˈlaʊ]

Sloveso

  1. Allow me Dovolte mi zdvořilá formální nabídka

Vyskytuje se v

delivery: allow 20 days for delivery(doba) doručení do 20 dní

latitude: allow sb greater latitudeposkytnout komu větší volnost

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

pustit: let/allow sb in/outpustit koho dovnitř/ven

vpustit: let sb in(side), allow sb invpustit koho dovnitř

copak: Do you think it is allowed?Copak se to smí?

dopustit: I won't allow that.To nedopustím.

dovolený: Is it allowed?Je to dovolené?

moct: He wasn't allowed in.Nemohl jít dovnitř.

nesmět: He wasn't allowed to leave the house.Nesměl vyjít z domu.

odklad: It can't be delayed., It is extremely urgent., It allows no delay.To nesnese odkladu.

počítat: You have to allow for this possibility.Musíš počítat s touto možností.

povolit: I won't allow it.To nepovolím.

přemluvit: be talked into doing sth, (allow osf to) be persuaded to do sthnechat se přemluvit k čemu

připustit: We won't allow it.To nepřipustíme.

smět: Is it allowed?, patří se to Is it appropriate?Smí se to?

umožnit: We were not allowed to do it.Nebylo nám to umožněno.

allow: Allow meDovolte mi zdvořilá formální nabídka