Hlavní obsah

smět

Nedokonavé sloveso

  1. (mít svolení) may, be allowed tobe allowed to se užívá hlavně jako opis pro may v čase budoucím a minulém.Smím jít?May I go?Smím prosit?May I have this dance?Smí se to?Is it allowed?, (patří se to) Is it appropriate?
  2. (moci) may, can
  3. nesmět (kvůli okolnostem ap.) must notnesmět (nemít dovoleno též) may not, not be allowed (to)must not se běžně stahuje do tvaru mustn'tNesměl opustit dům.He wasn't allowed to leave the house.

Vyskytuje se v

copak: Copak se to smí?Do you think it is allowed?

nesmět: Nesmíš mu to říct.You mustn't tell him.

prosit: Smím prosit?May I have this dance?

smát se: Nesmějte se mu.Don't laugh at him.

uchýlit se: Nesmíme se uchýlit k násilí.We mustn't resort to violence.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs best.

allow: (ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co(not) be allowed to do sth

fly: seznam lidí, kteří nesmí být vpuštěni do letadlano fly list

may: nesmět mít zakázánomay not

dance: Smím prosit?May I have this dance?

must: Nikomu to nesmíš říkat.You mustn't tell anyone.

shall: On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.He shall not make his speech.

unmissable: Ten film si prostě nesmíte nechat ujít/skutečně stojí za to.The film is simply unmissable.

smět: Smím jít?May I go?