Hlavní obsah

smět

Nedokonavé sloveso

  1. (mít svolení) may, be allowed tobe allowed to se užívá hlavně jako opis pro may v čase budoucím a minulém.Smím jít?May I go?Smím prosit?May I have this dance?Smí se to?Is it allowed?, (patří se to) Is it appropriate?
  2. (moci) may, can
  3. nesmět (kvůli okolnostem ap.) must notnesmět (nemít dovoleno též) may not, not be allowed (to)must not se běžně stahuje do tvaru mustn'tNesměl opustit dům.He wasn't allowed to leave the house.

Vyskytuje se v

copak: Copak se to smí?Do you think it is allowed?

nesmět: Nesmíš mu to říct.You mustn't tell him.

nesmět: Nesměl vyjít z domu.He wasn't allowed to leave the house.

prosit: Smím prosit?May I have this dance?

smát se: Nesmějte se mu.Don't laugh at him.

uchýlit se: Nesmíme se uchýlit k násilí.We mustn't resort to violence.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs best.

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs longest.

allow: (not) be allowed to do sth(ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co

fly: no fly listseznam lidí, kteří nesmí být vpuštěni do letadla

may: may notnesmět mít zakázáno

dance: May I have this dance?Smím prosit?

may: May we come in?Smíme vstoupit?

must: You mustn't tell anyone.Nikomu to nesmíš říkat.

shall: He shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.

unmissable: The film is simply unmissable.Ten film si prostě nesmíte nechat ujít/skutečně stojí za to.