Hlavní obsah

shall [ʃæl unstressed ʃəl]

Slovesopt should

  1. užívá se v otázkách vyjadřujících návrh či žádost o radus 1. osobou jedn. a mn. číslaShall I open the window?Mám otevřít okno?Where shall I go?Kam mám jít?
  2. vyjadřuje budoucí časobvykle s 1. osobou jedn. a mn. číslaI shall return.Já se vrátím.as we shall seejak (ještě) uvidímeHe shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.

Vyskytuje se v

should: vyjadřuje nesplněnou povinnost či závazek v minulostishould have

all right: Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.You should help her. – All right.

ashamed: Měl by ses stydět.You should be ashamed of yourself.

by: Do pondělka bys to měl dostat.You should get it by Monday.

cut back: Měl bys omezit cukry.You should cut back on sugar.

do: Něco by se s tím mělo udělat.Something should be done about it.

familiarity: Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.You should not address her with such familiarity.

have: Měl by se dát ostříhat.He should have his hair cut.

less: Měl bys jíst méně tuku.You should eat less fat.

meet: Kde si dáme sraz?Where shall we meet?

play: Mám ti to CD pustit?Shall I play the CD for you?

read out: Mám vám to přečíst nahlas?Shall I read it out for you?

service: Auto by mělo mít pravidelný servis.The car should be serviced regularly.

shall: Mám otevřít okno?Shall I open the window?

být: Měl bys být opatrný.You should be careful.

chvíle: Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).

kdyby: Kdybys (náhodou) potřeboval...Should you need...

mít: Co mám dělat?What should I/am I supposed to do?

náhodou: Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...

ne: Tak jdeme, ne?Let's go, shall we?

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

položit: Kam to mám položit?Where shall I put it?

postavit: Kam to mám postavit?Where shall I put it?

pozdě: Je pozdě. Měli bychom jít.It's late. We should go.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

přinést: Mám vám přinést ...?Shall I bring you ...?

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

sraz: Kdy si dáme sraz?When shall we meet?

tolerantní: Měl by být tolerantnější.He should be more tolerant.

třeba: Mám to otevřít? – Třeba.Shall I open it? – I don't mind if you do.

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

: Už bys měl jít.You should go now.

vyležet: Měl bys to vyležet.You should stay in bed until you're well.

vyměnit: (Ne)vyměníme si místa?Shall we swap seats?

vysadit: Kde vás mám vysadit?Where shall I drop you off?

vyspat se: Měl by ses trošku vyspat.You should get some sleep.

vyznít: Nemělo by to vyznít tak, že ...It shouldn't give the impression that ...

vzít si: Co si mám vzít na sebe?What shall I wear?

zabalit: Mám vám to zabalit?Shall I wrap it up for you?

začít: Čím začneme?What shall we start with?

zkusit: Měli bychom to zkusit.We should give it a try.

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

better: už vědět, že co není správné(should) know better (than)