Hlavní obsah

pozdě

Příslovce

  1. (opožděně) late(s prodlením) tardilyJdu pozdě?Am I late?Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.
  2. (v pokročilé době) lateJe pozdě. Měli bychom jít.It's late. We should go.pozdějilater, (někdy v budoucnu) at some time in the future

Vyskytuje se v

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

nejpozději: co nejpozdějias late as possible

noc: (pozdě) v noci(late) at night

přijít: přijít pozdě kambe late for sth

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

dostat se: K tomu se dostaneme později.We will come to that later.

omlouvat se: Omlouvám se, že jdu pozdě.I'm sorry for being late.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.

posunout: posunout co na později odložitput off, postpone sth

prominout: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

přidat se: Přidám se k vám později.I'll join you later.

přijít: Přijdu pozdě do školy.I'll be late for school.

trochu: Jdeš trochu pozdě.You are a bit late.

vrátit se: Vrátím se k tomu později.I will get back to it later.

vstát: vstát brzy/pozděget up early/late

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

afternoon: (late) in the afternoon(pozdě) odpoledne

late: no later thannejpozději kdy

late: be latemít zpoždění, přijít pozdě

later: sooner or laterdříve či později

on: later onpozději

payer: late payerspozdě platící (zákazníci)/dlužníci, plátci v prodlení

retard: tech. retard the sparkdávat pozdě jiskru zapalování

riser: late riserten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstává

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

date: at a later datepozději

late: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

sure: He is sure to be late.Určitě přijde pozdě.

too: It's too late now.Už je příliš pozdě.

back burner: put sth on the back burnerdát co k ledu, odložit co na později méně naléhavý problém ap.