Hlavní obsah

pozdě

Příslovce

  1. (opožděně) late(s prodlením) tardilyJdu pozdě?Am I late?Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.
  2. (v pokročilé době) lateJe pozdě. Měli bychom jít.It's late. We should go.pozdějilater, (někdy v budoucnu) at some time in the future

Vyskytuje se v

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

nejpozději: co nejpozdějias late as possible

noc: (pozdě) v noci(late) at night

přijít: přijít pozdě kambe late for sth

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

dostat se: K tomu se dostaneme později.We will come to that later.

omlouvat se: Omlouvám se, že jdu pozdě.I'm sorry for being late.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.

posunout: posunout co na později odložitput off, postpone, BrE též put back sth

prominout: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

přidat se: Přidám se k vám později.I'll join you later.

trochu: Jdeš trochu pozdě.You are a bit late.

vrátit se: Vrátím se k tomu později.I will get back to it later.

vstát: vstát brzy/pozděget up early/late

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

afternoon: (pozdě) odpoledne(late) in the afternoon

late: nejpozději kdyno later than

later: dříve či pozdějisooner or later

on: pozdějilater on

payer: pozdě platící (zákazníci)/dlužníci, plátci v prodlenílate payers

retard: dávat pozdě jiskru zapalovánítech. retard the spark

riser: ten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstáválate riser

apologize: Omluvila se, že přišla pozdě.She apologized for being late.

date: pozdějiat a later date

might: Možná, že toho budu později litovat.I might regret it later.

sure: Určitě přijde pozdě.He is sure to be late.

too: Už je příliš pozdě.It's too late now.

back burner: dát co k ledu, odložit co na později méně naléhavý problém ap.put sth on the back burner

pozdě: pozdějilater, někdy v budoucnu at some time in the future