Hlavní obsah

včas

Vyskytuje se v

přijít: přijít včasbe on time

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

dorazit: dorazit kam včasarrive swh on time

naštěstí: Naštěstí se vrátil včas.Fortunately, he came back on time.

požadovat: Požaduje, abych chodil včas.He requires me to be on time.

přesně: Dorazil přesně (včas).He arrived on time/punctually.

failure: failure to paynezaplacení (včas)

overdue: overdue loanúvěr nesplacený včas, dosud nesplacený splatný úvěr

soon: soon enoughvčas, zavčasu

time: arrive in timepřijet včas

timekeeper: BrE be a good/poor timekeeperbýt dochvilný/nedochvilný, chodit/nechodit včas člověk

be: I'll be there in time.Budu tam včas.