Hlavní obsah

včas

Vyskytuje se v

přijít: přijít včasbe on time

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

dorazit: dorazit kam včasarrive swh on time

naštěstí: Naštěstí se vrátil včas.Fortunately, he came back on time.

požadovat: Požaduje, abych chodil včas.He requires me to be on time.

přesně: Dorazil přesně (včas).He arrived on time/punctually.

failure: nezaplacení (včas)failure to pay

overdue: úvěr nesplacený včas, dosud nesplacený splatný úvěroverdue loan

soon: včas, zavčasusoon enough

time: přijet včasarrive in time

timekeeper: být dochvilný/nedochvilný, chodit/nechodit včas člověkBrE be a good/poor timekeeper

be: Budu tam včas.I'll be there in time.

včas: Buď(te) tam včas.Be there in time.