Hlavní obsah

soon [suːn]

Příslovce

  • brzo, brzy, zanedlouhoSee you soon.Brzy na shledanou.soon enoughvčas, zavčasuthe soonestnejdříve po nejkratší době

Sloveso

Vyskytuje se v

as: co nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdáleas soon/much/long/far as possible

off-air: Brzy přerušíme/ukončíme vysílání.We'll go off air soon.

possible: co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdáleas soon/much/often/quickly/long/far as possible

see: brzy nashlesee you soon

well: Brzy se uzdrav.Get well soon!

co: co nejdříveas soon as possible, zkr. asap

hned: hned jakas soon as, no sooner ... than

ihned: ihned jakas soon as, sotva no sooner ... than

brzký: na brzkou shledanousee you soon

brzy: brzy po čem, brzy poté cosoon after (doing) sth, a short time after sth

dostihnout: Brzy jsem ji dostihl.I caught up with her soon.

jak: Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.

mít: Má už brzy přijít.He's to come soon.

pominout: Bolest brzy pominula.The pain soon passed.

poznat: Brzy poznal, že ...He soon discovered that ...

proslavit se: Brzy se proslavil.He soon rose to fame.

zakřiknout: Nezakřikni to.Don't speak too soon/jinx it.

zjistit: Hned jak to zjistíme ...As soon as we find it out ...

zošklivit se: Brzy se mu to zošklivilo.He soon became fed up with it.

zvyknout: Na to si brzy zvykneš.You will soon get used to it.

soon: včas, zavčasusoon enough