Hlavní obsah

poznat

Dokonavé sloveso

  1. (obeznámit se) koho/co get/come to know(zjistit) co find sth out, discover(uvědomit si) become aware of sth, realize sth(dozvědět se) learn of/about sthBrzy poznal, že ...He soon discovered that ...Hned jsem to poznal.I knew it right away.Poznej (svého) nepřítele.Know your enemy.být poznat být zřejmýbe visible, (projevovat se) show, be showing
  2. (zažít) co experience, see sth(okusit) have a taste of sth(projít čím) go through sth
  3. (seznámit se) koho meet, make sb's acquaintance(postupně) get to know sbPoznali se na studiích.They met in college.Rád jsem Vás poznal.It was nice meeting you.poznat se dva lidémeet
  4. (totožnost) koho/co recognize(znát) know(identifikovat) identify(umět určit) (can) tell sb/sth(rozlišit) discern, make out sthPoznáš rozdíl mezi ...?Can you tell the difference between ...?

Vyskytuje se v

nouze: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

přítel: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

get: get to know sb/sthpoznat koho/co, seznámit se s kým/čím

taste: have a taste of sthokusit, poznat, zakusit, přen. ochutnat co

explore: Explore yourself.Poznej sám sebe.

meet: It was nice meeting you.Těšilo mě., Rád jsem vás poznal.

right: I knew it right away.Hned jsem to poznal.

tell: You can't tell whether he's joking.Nepoznáš, jestli si dělá legraci.