Hlavní obsah

poznat

Dokonavé sloveso

  1. (obeznámit se) koho/co get/come to know(zjistit) co find sth out, discover(uvědomit si) become aware of sth, realize sth(dozvědět se) learn of/about sthBrzy poznal, že ...He soon discovered that ...Hned jsem to poznal.I knew it right away.Poznej (svého) nepřítele.Know your enemy.být poznat být zřejmýbe visible, (projevovat se) show, be showing
  2. (zažít) co experience, see sth(okusit) have a taste of sth(projít čím) go through sth
  3. (seznámit se) koho meet, make sb's acquaintance(postupně) get to know sbPoznali se na studiích.They met in college.Rád jsem Vás poznal.It was nice meeting you.poznat se dva lidémeet
  4. (totožnost) koho/co recognize(znát) know(identifikovat) identify(umět určit) (can) tell sb/sth(rozlišit) discern, make out sthPoznáš rozdíl mezi ...?Can you tell the difference between ...?

Vyskytuje se v

nouze: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

přítel: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

poznat: být poznat být zřejmýbe visible, projevovat se show, be showing