Hlavní obsah

recognize, BrE+ recognise [ˈrekəgˌnaɪz]

Sloveso

  1. sb/sth (roz)poznat koho/co dříve viděné ap.Do you recognize me?Poznáváte mě?
  2. sth uznávat co existenci, pravdivost ap.
  3. uznat status ap.internationally recognizedmezinárodně uznaný
  4. sb ocenit co/koho zásluhy ap.
  5. sb znát se, hlásit se ke komu svému známému ap.