Hlavní obsah

uznat

Dokonavé sloveso

  1. (dojít k závěru) think, considerDělej, jak uznáš za vhodné.Do as you think fit.uznat za vhodnésee/think fit
  2. (připustit) co admit, recognize(fakt ap.) form. acknowledge(přijmout) accept(námitku u soudu) sustain sthuznat (svou) chybuadmit one's mistakeMusíš uznat, že ...You have to admit ...
  3. (oficiálně přijmout) co recognize(pravdivost dokumentu ap.) form. acknowledge(za platný) validate sth
  4. (shledat) find(úředně doložit) certifyBrE charterpráv. Byl uznán vinným.He was found guilty.

Vyskytuje se v

vhodný: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you see fit.