Hlavní obsah

akceptovat

Dokonavé sloveso i nedokonavé sloveso

  1. (souhlasně přijmout) co accept sth(souhlasit) agree with sth
  2. (smířit se) co put up with sth, resign osf to sth