Hlavní obsah

accept [əkˈsept]

Vyskytuje se v

reservation: accepted with reservationspřijat(ý) s výhradami

ultimatum: accept an ultimatumpodvolit se ultimátu

accepted: generally accepted definitionobecně uznávaná definice

apology: Please accept my apologies.Přijměte prosím moji omluvu.

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

would: She wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.