Hlavní obsah

přijmout

Dokonavé sloveso

  1. (nabízené ap.) co accept(nabídku též) take up sth(vzít) take sthTo nemohu přijmout.I can't accept it.
  2. (zprávu ap.) co accept(výzvu ap.) take up sth(nápad) jak receivePřijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.
  3. (schválit) co approve, accept(rezoluci ap.) adopt sth(parlament) pass sth(dát souhlas) consent to do sth(myšlenky ap.) embrace sth
  4. (vzít do celku) koho kam accept, admit, receive sb swhbýt přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth
  5. (do práce ap.) take on, hire
  6. (do instituce ap.) kam admit to sth(nabrat studenty) take in, enrolbýt přijat na univerzitube admitted to university, gain entrance to university
  7. (hosta ap.) koho/co see, receive sb(vyslechnout) hear sb out

Vyskytuje se v

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

opatření: učinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, přípravy ap. make provision for sth

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccept/decline sb's invitation