Hlavní obsah

ujmout se

Dokonavé sloveso

  1. (činnosti ap.) čeho take charge of sth(převzít) assume sth(postarat se) take care of sth, make sth one's business(převzít řízení ap.) take over sthJá se toho ujmu.I will make it my business.ujmout se mociassume power
  2. (postarat se) koho take care of sb(adoptovat) adopt(vzít k sobě) take in sb
  3. (rostlina) take root(semínko) take
  4. (píseň ap.) catch on(rozšířit se) take root, become establishedneujmout se(plán ap.) fail to take root, fall by the wayside, (u publika ap.) fail to catch on, (být propadák) be a failure, (postupně zaniknout) die a natural death

Vyskytuje se v

vedení: ujmout se vedenítake the lead

úřad: nastoupit do/ujmout se úřadutake/assume office

acceptance: stát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.gain acceptance

assume: ujmout se úřaduassume office

charge: ujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kýmtake charge of sb/sth

lead: ujmout se vedení, dostat se do čelatake the lead

ujmout se: ujmout se mociassume power