Hlavní obsah

skončit

Dokonavé sloveso

  1. expr.(dospět ke konci) endexpr.(dle plánu ap.) finishexpr.(být u konce) be overexpr.(průběh ap.) terminateexpr.(přestat) stopJeště to neskončilo.It is not over yet.Kdy to skončí?When will it stop?
  2. (dovést ke konci) co end(dokončit) finish, complete, wrap up, be through with sth, bring to an endSkončil školu.He finished the school.
  3. (dopadnout) jak end, come out(mít důsledky) resultSkončilo to remízou.It ended in a draw.
  4. (umístit se) finish(být v cíli) come (in)
  5. (špatně ap.) kdo kde end (up), finishhovor. (v nemocnici ap.) land up(nechtěně dorazit) fetch up
  6. (skoncovat) s kým/čím finish with sb, be through with sb/sthS tebou jsem skončil.I am finished with you.
  7. (přerušit činnost) s čím quit sth(ukončit) terminate sth(zanechat) abandonV práci skončil. odešelHe quit his job.

Vyskytuje se v

nezdar: skončit nezdaremend in failure

remíza: Utkání skončilo remízou.The match ended in a tie.

však: Válka skončila, spory však pokračují.The war is over, however the disputes go on.

air: go off the airskončit vysílání, přestat vysílat

call: call time on sthukončit co, skončit co, s čím kariéru, činnost ap.

close: bring/draw sth to a closeskončit, ukončit, uzavřít co

finished: be finished with sthskončit s čím, zanechat čeho, být s čím hotov

inglorious: come to an inglorious endskončit neslavně

over: be overskončit co, být po čem

turn: turn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně

dead heat: The presidential race ended in a dead heat.Boj o prezidentské křeslo skončil zcela nerozhodně.

finish: Are you finished?Skončil jste?, Jste hotov?

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

wooden spoon: get/take the wooden spoonskončit poslední