Hlavní obsah

result [rɪˈzʌlt]

Podstatné jméno

  1. of sth výsledek, následek, důsledek čehoas a result of sthnásledkem, v důsledku čeho, v konečném důsledkuend resultkonečný výsledekwithout resultbezvýsledně, marněekon. general resultúhrnný výsledek
  2. results známky, hodnocení, výsledky studijní

Vyskytuje se v

as: as a result of sthv důsledku, důsledkem, následkem čeho

election: election resultsvýsledky voleb

intermediate: intermediate resultdílčí výsledek, mezivýsledek

tangible: tangible resultshmatatelné výsledky

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

question: The results came/were called into question.Kolem výsledků vznikly pochybnosti.