Hlavní obsah

tangible [ˈtændʒəbəl]

Přídavné jméno

  1. hmatatelný, hmotný, skutečnýtangible resultshmatatelné výsledky
  2. tangible assetshmotný majetek, hmotná aktiva

Vyskytuje se v

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

hmotný: tangible property/assetshmotný majetek

tangible: tangible resultshmatatelné výsledky