Hlavní obsah

hmotný

Vyskytuje se v

právo: práv. obchodní/trestní/hmotné právocommercial/criminal/substantive law

statek: hmotné statkymaterial possessions

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

fixed: ekon. fixed assetsstálá aktiva, (hmotný) investiční majetek

intangible: ekon. intangible assetsnehmotná aktiva

mass: fyz. mass pointhmotný bod

massive: astron. massive starhmotná hvězda

tangible: tangible assetshmotný majetek