Hlavní obsah

large [lɑːdʒ]

Vyskytuje se v

bulk: bulk (large)jevit se obrovským

extent: to a large/some/a certain extentdo značné/jisté/určité míry

loom: loom large in sthbýt strašákem, vznášet se jako hrozba kde kriminalita ap.

writ: be writ largebýt jasně patrný

gut: anat. large/small guttlusté/tenké střevo

intestine: small/large intestinetenké/tlusté střevo

large-scale: large-scale productionvelkovýroba

measure: in large measuredo značné míry, z velké části, převážně

production: large-scale productionvelkovýroba

catering: We do catering for large companies.Zajišťujeme stravování pro velké firmy.

impact: A large object impacted the Earth.Na Zemi dopadl velký objekt.

scale: on a large scaleve velkém