Hlavní obsah

hodně

Vyskytuje se v

co: čím dál vícemore and more, increasingly

co: čím více, tím lépethe more the better

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

méně: více či méněmore or less

nejvíc: nejvíce ze všehomost of all

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

nikdy: nikdy vícenever again, no more

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

štěstí: Hodně štěstí!Good luck!, Best of luck!

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

trochu: trochu víca bit more

víc: mnohem vícmuch more

víc: víc než dostmore than enough

víc: čím dál tím vícmore and more

víc: nikdy víc(e)never more

víc: a co vícand what's more

jindy: více než kdy jindymore than ever

místo: Potřebujeme více místa.We need more space/room.

mluvit: Hodně se o tom mluví.It is spoken about a lot.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

něco: o něco víca bit more

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.He got the most money.

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Which one do you like best/most?

nejvíc: nejvíc pět tisícfive thousand at most, no more than five thousand

podobný: Je ti hodně podobný.He looks very much like you.

potřeba: Je k tomu potřeba hodně odvahy.It takes a lot of courage.

snažit se: Více se snaž.Try harder!

sportovat: Hodně sportuje.He does a lot of sport(s).

těšit se: Na co se těšíš nejvíc?What are you looking forward to the most?, What are you most looking forward to?

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

vadit: Nejvíc mu vadí, že ...His biggest complaint is that ...

víc: Co víc si můžeš přát?What more can you ask (for)?

víc: Mám více zaměstnání.I work multiple jobs.

vyžadovat: Vyžaduje to hodně času.It takes a lot of time.

zároveň: dělat víc věcí zároveňdo more things at the same time/simultaneously/naráz at once

ztloustnout: Hodně ztloustl.He got very fat.

dál: čím dál vícemore and more

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth