Hlavní obsah

hrůza

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (strach) horror, terror(děs) dreadnahánět/nahnat hrůzu komuterrify sb, give sb a fright, hovor. give sb the creeps
  2. (hrozná událost) horror(situace) blue funk
  3. ob. expr.(velké množství) čeho an awful lot, loads of sth

Vyskytuje se v

vstávat: Z toho mi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.It made my hair stand on end.

vytřeštěný: oči vytřeštěné hrůzoueyes widened in horror

horror: have a horror of sthmít hrůzu

inspire: inspire awe in sbděsit koho, vyvolávat hrůzu v kom

petrified: be petrified of sthděsně se bát čeho, mít hrůzu z čeho

ravages: ravages of warválečná zkáza, hrůzy války

terrified: be terrified of sthmít hrůzu z čeho, hrozně se bát čeho

more: She screamed more in surprise than terror.Křičela spíš překvapením než hrůzou.