Hlavní obsah

mnoho

Číslovka

  • (u počitatelných) many(u nepočitatelných) much(spousta) a lot, lots of, plenty ofhovor. good/great deal, čeho bunch, scores of sthpříliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much watero mnoho lepšímuch betterMnoho zdaru!Good luck!, Best of luck!

Vyskytuje se v

být: Je mnoho věcí ...There are many things ...

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

popsat: Už bylo popsáno mnoho papíru o ...Much has been written about ...

uprchnout: Mnoho lidí uprchlo ze země.Many people fled the country.

velmi: velmi mnohoa great many

z, ze: jeden z mnohaone of many

zabírat: Zabírá to příliš mnoho místa.It takes up too much space.

zdar: Mnoho zdaru!Best of/Good luck!

count: on a number of countsv mnoha ohledech, z mnoha důvodů

many: too many(až příliš) mnoho

number: any number of sb/sthspousta, mnoho, nesčetně koho/čeho

way: in many waysv mnoha ohledech

ado: much ado about nothingmnoho povyku pro nic

case: in many casesv mnoha případech

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

fish: many fishesmnoho druhů ryb

many: They weren't many.Nebylo jich mnoho.

much: Furniture takes so much room.Nábytek zabírá tak mnoho místa.

strand: The storm stranded many travellers at the airports.Bouře uvěznila na letištích mnoho cestujících.