Hlavní obsah

dojít

Dokonavé sloveso

  1. (přijít) kam come (up) to sth, arrive at/in sth(dostat se) get to sth, reach sth
  2. (jít pro něco) pro co/koho go and fetch sth/sb, pro koho(vyzvednout) call for sbDojdi pro lékaře!Go and get a doctor!
  3. (odebrat se) za kým, kam go to sb(zaskočit si) nip (down)/out
  4. (být dopraven) arrive, come(zboží ap.) be deliveredZboží ještě nedošlo.The goods have not arrived yet.
  5. (dospět) kam, k čemu get, come, arrive swh, to sth
  6. (být spotřebován) run out, be used up(již nemít) run out of sthDošel nám benzín.We've run out of petrol.
  7. (dozrát ap.) ripen, mature, grow ripe
  8. (stát se) k čemu come about, happen(odehrát se) take placeJak k tomu došlo?How did it happen?Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.
  9. (přijít na řadu) na koho be sb's turnPočkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.
  10. hovor.(pochopit) co komu dawn on, come home to sb, get sthPak mu to došlo.Then the penny dropped., Then it dawned on him.

Vyskytuje se v

poznání: attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...dojít k poznání, že ...

shoda: reach an agreementdojít ke shodě

benzin: We have run out of fuel.Došel nám benzín.

rvačka: There was a fight.Došlo ke rvačce.

závěr: come to the conclusion that ..., arrive at a conclusiondojít k závěru, že ...

zemětřesení: There was an earthquake.Došlo k zemětřesení.

poctivost: Honesty is the best policy.S poctivostí nejdál dojdeš.

abreast: draw abreast of sbdotáhnout se na koho, dohnat, dojít koho

conclusion: come to the conclusion that ...dojít k závěru, že ...

doom: meet one's doomnajít svůj osud, dojít konce

fruition: come to/reach fruitionuskutečnit se, splnit se, dojít naplnění

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

maturity: reach maturitydojít ke/dosáhnout splatnosti

pass: come to passdojít k čemu, nastat co

short: run short of sthvyčerpat, dojít co zásoby ap.

come: come to a conclusiondojít k závěru

come about: How did it come about?Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?

distance: It is within walking distance.Dá se tam dojít pěšky.

fuel: We ran out of fuel.Došlo nám palivo.

hit: Then it hit me.Pak mi to došlo/docvaklo.

out of: We are/have run out of petrol.Došel nám benzín.

run out: We ran out of petrol.Došel nám benzín.

honesty: Honesty is the best policy.S poctivostí nejdál dojdeš.

dojít: Go and get a doctor!Dojdi pro lékaře!