Hlavní obsah

hit

Vyskytuje se v

headline: hit the headlineszískat velkou publicitu, dostat se na titulní stránky (novin)

home: strike/hit homedolehnout, dojít, docházet nepříjemná událost, zpráva ap.

jackpot: hit the jackpotvyhrát jackpot, přen. udělat terno

road: hit the roadvydat se na cestu, vyrazit

roof: hit the roofrozzuřit se, vyletět (z kůže) vzteky

six: hit sb for sixotřást, šokovat koho

stride: get into/hit one's stridechytit tempo, dostat se do tempa/toho

all-time: hit all-time highdosáhnout historického maxima index ap.

box office: box-office hitkasovní trhák film ap.

brake: slam on the brakes, hit the brakedupnout na brzdy

goalpost: hit the goalpostnastřelit tyč

hit: hit makertvůrce/autor hitů

hit and miss: hit-and-miss affairvěc náhody

hit-and-run: hit-and-run accidentujetí od nehody nehoda, kdy viník ujede z místa činu

post: hit the posttrefit tyč

pothole: hit a potholevjet do díry, hovor. trefit díru v silnici

rock bottom: reach/hit rock bottomdosáhnout samého dna

screen: hit the screens (of cinemas)jít do kin film ap.

target: hit the targetzasáhnout terč

bull's-eye: hit the bull's-eyebýt trefou do černého

břevno: hit the (cross)barnastřelit břevno

cesta: set out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the roaddát/vydat se na cestu

cíl: hit the targettrefit cíl

kutě: turn in, dět. go to beddy-byes, slang. hit the hayjít na kutě spát

plácnout sebou: fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deckplácnout sebou (na zem)

trhák: box-office hitkasovní trhák film

úder: hit/blow below the belt, přen. low blowi přen. úder pod pás

země: (Get) down!, hovor. Hit the deck!K zemi! povel

kasovní: box office hit/success, blockbusterkasovní trhák/úspěch

narazit: hit one's head against sthnarazit hlavou do čeho

oplatit: službu repay sb, pomstít se ap. get even with sb, hovor. get sb back, ránu hit/strike backoplatit to komu

padnout: fall to the ground, hovor. hit the deckpadnout k zemi

srazit: He hit a pedestrian.Srazil chodce.

strefit se: hit the bull's eyestrefit se do černého

trefit: He hit him in the head with the ball.Trefil ho míčem do hlavy.

trefit se: hit/miss the targettrefit/netrefit se do terče

udeřit: He hit her hard in the face.Udeřil ji tvrdě do obličeje.

zasáhnout: hit the targetzasáhnout terč

zhasnout: Switch the light(s) off., hovor. též rozsvítit Hit the lights.Zhasni.

hřebíček: hit the nail on the head, hit the right note, score a bull's eyetrefit hřebíček na hlavičku

terno: v podnikání ap. strike gold, mít štěstí hit the jackpot, velký zisk ap. make a killingudělat terno

vyletět: hovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof, BrE do one's nutmálem vyletět z kůže rozčílením

vyskočit: go through/hit the roofvyskočit z kůže rozčílit se

reward: the rewardsof sth výnos, výhody, zisk z čeho

announce: announce a rewardvypsat odměnu

rewarding: rewarding experienceobohacující/užitečná/cenná zkušenost

odměna: get sth as a reward for sthdostat co za odměnu za co

vypsat: offer/announce a reward for sthvypsat odměnu na co