Hlavní obsah

roof [ruːf]

Podstatné jméno

  1. střecha domu ap.folding roofstahovací střecha autastav. roof tilestřešní taškaroof spacepůdní prostorystav. roof framestřešní vazbastav. roof guardstřešní zábrana proti sesouvání sněhu
  2. the roof of the mouth patro (úst)

Vyskytuje se v

roofing: střešní krytina materiálroofing (material)

bell: zvonovitá střechabell roof

boarding: podklad krytiny, bednění střechystav. roof boarding

pyramidal: jehlanová střechapyramidal roof

rack: střešní nosič autaroof rack

rafter: krokvová střecharafter roof

retractable: stahovací střecha auta ap., zatahovací střecha stadionu ap.retractable roof

shingle: šindelová střechashingle roof

thatch: došková střechathatch roof

tiler: pokrývačroof tiler

tiling: tašky krytina, tašková krytinaroof tiling

truss: (střešní) vazníkstav. (roof) truss

unsupported: nepodepřená střecha, nepodepřená štolaunsupported roof

leak: Do střechy zatéká.The roof is leaking.

hit: vyletět rozčíleně, rozzuřit sehit the roof

pokrývačský: pokrývačské práceroofing works

převis: stav. převis střechyroof overhang

stahovací: stahovací střechaauta folding roof, kočárku hood

střecha: sedlová střechasaddle(back) roof

střešní: střešní oknoauta sunroof, budovy roof light, skylight, vikýřové dormer (window), světlíkové fanlight

spadnout: Spadl ze střechy.He fell from the roof.

zatékat: Střechou zatéká.The roof is leaking.

stání: nemít stání být neklidnýbe restless, be like a cat on a hot tin roof, be on tenterhooks, have itchy feet

trní: být jako na trníbe on tenterhooks, be like a cat on a hot tin roof

vyletět: málem vyletět z kůže rozčílenímhovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof, BrE do one's nut

vyskočit: vyskočit z kůže rozčílit sego through/hit the roof

roof: patro (úst)the roof of the mouth