Hlavní obsah

střecha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (domu) stav. roof(horní plocha) rooftopsedlová střechasaddle(back) roof
  2. (auta ap.) roof, top
  3. (klobouku) brim

Vyskytuje se v

převis: stav. převis střechyroof overhang

stahovací: stahovací střechaauta folding roof, kočárku hood

spadnout: Spadl ze střechy.He fell from the roof.

zatékat: Střechou zatéká.The roof is leaking.

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

bell: zvonovitá střechabell roof

boarding: podklad krytiny, bednění střechystav. roof boarding

pyramidal: jehlanová střechapyramidal roof

rafter: krokvová střecharafter roof

retractable: stahovací střecha auta ap., zatahovací střecha stadionu ap.retractable roof

roof: stahovací střecha autafolding roof

shingle: šindelová střechashingle roof

thatch: došková střechathatch roof

-topped: bez střechy, s otevřenou střechou autoopen-topped

unsupported: nepodepřená střecha, nepodepřená štolaunsupported roof

leak: Do střechy zatéká.The roof is leaking.

bird: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

střecha: sedlová střechasaddle(back) roof