Hlavní obsah

bird [bɜːd]

Podstatné jméno

  1. be told about the birds and bees žert.být zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu
  2. do bird BrE, hovor.sedět, bručet ve vězení
  3. early bird ranní ptáče, včasný příchozí kdo přijde dost brzy
  4. be birds of a feather být jeden jak druhý/stejného ražení
  5. give sb the bird hl. BrEvypískat koho diváci ap.
  6. give/flip sb the bird ukázat vztyčený prostředníček komu vulgární gestogive/flip sb the bird BrE též poslat koho do prdele/háje

Vyskytuje se v

feather: birds of a featherjeden jako druhý podobných vlastností, zájmů ap.

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy

flu: bird/avian fluptačí chřipka

game bird: game birdslovní ptáci, pernatá zvěřina

late: late birdnoční pták člověk zůstávající dlouho vzhůru

prey: zool. bird of preydravec pták

clime: Birds migrate to warmer climes.Ptáci odlétají do teplých krajin.

feather: Birds of a feather flock together.Vrána k vráně sedá.

kill: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

dravý: dravý ptákdravec bird of prey, raptor, predatory/raptorial bird

chřipka: ptačí chřipkabird/avian flu

padák: hovor. dostat padáka vyhazovget/be sacked/fired, get the axe/sack/bird

pozorování: pozorování ptákůbird-watching

pták: dravý ptákbird of prey

puťka: domácí puťkahome-bird, homebody

ranní: ranní ptáčeearly riser/bird

stěhovavý: zool. stěhovaví ptácimigratory birds, birds of passage

tažný: tažný ptákbird of passage, migratory bird

z, ze: z ptačí perspektivyfrom bird's eye view

zpěvný: zool. zpěvný ptáksongbird, song bird, songster, z podřádu zpěvní oscine (bird)

létat: Tito ptáci nelétají.These birds don't fly.

ptačí: ptačí vejcejedno bird's egg, více birds' eggs

pták: hejno ptákůflock of birds

sletět: Pták sletěl ze stromu.The bird flew down from the tree.

vodní: vodní ptákwater/aquatic bird

zpěv: ptačí zpěvbird singing, birdsong, birdcall

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

kočka: To je pro kočku. k ničemuThat's good for nothing., AmE That's (strictly) for the birds.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

perspektiva: přen. ptačí perspektivabird's eye view

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.The early bird gets/catches the worm.

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

volný: být volný jako ptákbe free as a bird

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

vrána: Vrána k vráně sedá.Birds of a feather flock together.

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone