Hlavní obsah

bird [bɜːd]

Vyskytuje se v

feather: jeden jako druhý podobných vlastností, zájmů ap.birds of a feather

bird's eye view: vidět co z ptačí perspektivyhave a bird's eye view of sth

flu: ptačí chřipkabird/avian flu

game bird: lovní ptáci, pernatá zvěřinagame birds

late: noční pták člověk zůstávající dlouho vzhůrulate bird

prey: dravec ptákzool. bird of prey

clime: Ptáci odlétají do teplých krajin.Birds migrate to warmer climes.

kill: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

dravý: dravý ptákdravec bird of prey, raptor, predatory/raptorial bird

chřipka: ptačí chřipkabird/avian flu

padák: hovor. dostat padáka vyhazovget/be sacked/fired, get the axe/sack/bird

pozorování: pozorování ptákůbird-watching

pták: dravý ptákbird of prey

puťka: domácí puťkahome-bird, homebody

ranní: ranní ptáčeearly riser/bird

stěhovavý: zool. stěhovaví ptácimigratory birds, birds of passage

tažný: tažný ptákbird of passage, migratory bird

z, ze: z ptačí perspektivyfrom bird's eye view

zpěvný: zool. zpěvný ptáksongbird, song bird, songster, z podřádu zpěvní oscine (bird)

létat: Tito ptáci nelétají.These birds don't fly.

ptačí: ptačí vejcejedno bird's egg, více birds' eggs

sletět: Pták sletěl ze stromu.The bird flew down from the tree.

vodní: vodní ptákwater/aquatic bird

zpěv: ptačí zpěvbird singing, birdsong, birdcall

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

kočka: To je pro kočku. k ničemuThat's good for nothing., AmE That's (strictly) for the birds.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

perspektiva: přen. ptačí perspektivabird's eye view

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.The early bird gets/catches the worm.

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

volný: být volný jako ptákbe free as a bird

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

vrána: Vrána k vráně sedá.Birds of a feather flock together.

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

bird: být zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovube told about the birds and bees