Hlavní obsah

jak

Příslovce

  1. (v otázce na způsob, míru) howJak starý je?How old is he?Jak to vypadá?What does it look like?, (situace ap.) How does it look?, How are things looking?, How do things look?jak to?how come?Jak se jmenuješ?What's your name?Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?, (o názvech ap.) What do you call it in English?jak dlouho?how long?
  2. (přirovnání, omezení, způsob) as(podobně) likejak chcešas you like (it)

Podstatné jméno, rod mužský

Spojka

  1. (po slovesech myšlení, pozorování)pomocí gerundia -ing či infinitivu bez toViděl ho, jak kouří.He saw him smoking.
  2. hovor.(jakmile) as soon ashovor.(až, když) when, as, the moment ...Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.
  3. hovor.(jestliže) if
  4. jak - tak (v poměru slučovacím) both - and

Vyskytuje se v

tak: jak - taktakovým způsobem as ... so ...

tak: jak - takobojí both ... and ..., ... as well as ...

buď: buď jak buďin any event, come what may

co: Jak co. přijde na toIt differs.

často: Jak často?How often?

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?

hned: hned jakas soon as, no sooner ... than

ihned: ihned jakas soon as, sotva no sooner ... than

který: jak kterýit differs, přijde na to it depends

tágo: hovor. blbý jak tágodead from the neck up, dumb as a post

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

cítit se: Jak se cítíš?How do you feel?, How are you feeling?

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

dlouho: Jak dlouho to potrvá?How long will it take?

dojít: Jak k tomu došlo?How did it happen?

doopravdy: Jak to bylo doopravdy?How did it really happen?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?How do I get to the station?

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

jinak: Jak jinak to mohu najít?How else can I find it?

jít: Jak to jde?How is it going?

jmenovat se: Jak se jmenuješ?What's your name?

led: studený jak(o) ledice-cold

libo: Jak je libo.As you like., zcela volně at will, as one choose(s)

manžel: Jak dlouho už jsou manželé?How long have they been married?

mi: Řekni/Řekněte mi, jak ...Tell me how ...

mít se: Jak se máš/máte?How are you?

na: Na jak dlouho?For how long?

napadnout: Napadne vás (způsob), jak...?Can you think of a way to ...?

nazývat: Jak to nazýváte?What do you call it?

nazývat se: Jak se to nazývá?What is it called?

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

nechat: Nech to tak/jak to je.Leave it as it is.

nejlépe: Udělal to, jak nejlépe dovedl.He did it as best he could.

odměnit se: Jak se ti odměním za ...?How can I repay you for ...?

odtud: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

podle: podle toho, jak ... v závislosti nadepending on how ...

pomyslet: Když jen pomyslím, jak ...When I think of how ...

proběhnout: Jak to proběhlo?How did it go?

předeslat: Jak jsem již předeslal.As I mentioned before.

přiblížit: Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?Can you give us an idea of how ...?

psát: Jak se to píše?How is it spelled?

rusky: Jak se to řekne rusky?How do you say it in Russian?

říct: Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.

říct: Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?

říkat: Jak tomu říkáš?What do you call it?

se, si: Jak se máš?How are you?

semlít se: Jak se to semlelo?How did it come about?

stárnout: Jak stárneme ...As we grow older ...

starý: Jak je starý?How old is he?

tak: jak muži, tak ženyboth men and women

trvat: Jak dlouho trvá let?How long does the flight take?

účinný: velice účinný způsob jak ...very effective way of ...

ujít: Jak se máš? – Ujde to.How are you? – Not so bad.

uznat: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you think fit.

velký: Jak je velký? člověk ap.How tall is he?

vést se: Jak se (vám) vede?How are you (doing)?

vhodný: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you see fit.

vidět: Jak to vidíte vy?How do you see it?, What's your take on this?

vybavit si: Nemůžu si vybavit, jak se to jmenuje.I can't think of/recall its title.

vypadat: Jak vypadá?What does he look like?

vyplynout: Jak vyplynulo z analýzy ...As emerged from the analysis ...

vyslovovat: Jak se to vyslovuje?How is it pronounced?

vysoký: Jak jsi vysoký?How tall are you?

vyvíjet se: Jak se to vyvíjí?How is it shaping up/going?

vyzvídat: Vyzvídal na něm, jak to udělal.He was pumping him about the way he did it.

zabrat: Jak dlouho ti to zabere?How long will it take you?

zastihnout: Jak ji mohu zastihnout?How can I reach her?

zaujmout: Zaujalo ji jak ...She found it interesting how ...

zdržet se: Jak dlouho se zdržíš?How long will you/are you going to stay?

zformulovat: Jak bys zformuloval ten dopis?How would you word the letter?

zjistit: Hned jak to zjistíme ...As soon as we find it out ...

známý: jak známoas is well known

znát: Jak dlouho už ho znáš?How long have you known him?

zůstat: Jak dlouho tady zůstanete?How long are you going to stay?

zvědavý: To jsem zvědavý, jak to uděláš.Let's see you do it.

že: Jak že to bylo?How was it, you said?

ozývat se: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.

pít: pít jak duhadrink like a fish

poleno: hluchý jak polenodeaf as a post, stone-deaf

stvořit: jak ho Pánbůh stvořil nahýstark naked, zast., žert. in his birthday suit

ustlat si: Jak si usteleš, tak si také lehneš.As you make your bed, so you must lie in it.

zvíře: chovat se jak zvířebehave like an animal