Hlavní obsah

říkat

Nedokonavé sloveso

  1. (sdělovat) co say sth (to sb), co komu tell sb sthCo jsi říkal?What did you say?Říkal, že ...He said that ...Říká se ...People say, They say ...Říká se o něm, že je dobrý učitel.He is said to be a good teacher.viz též říct
  2. (vyslovovat se) čemu say to sth, think of sth
  3. (slibovat) promise
  4. (pojmenovávat, nazývat) komu jak call sb sth(oslovovat) addressJak tomu říkáš?What do you call it?

Vyskytuje se v

duch: V duchu jsem si říkal ...I was saying to myself ...

jemu: Jemu to neříkej.Don't tell it to him.

říkat si: Říkal si o to.He had it coming to him.

říkat si: Říkal jsem si, jestli byste ...I was wondering if you ...

se, si: Říká se, že ...They say/It is said that ...

zajímat: Nezajímá mě, co říkají.I don't care what they say.

přeskočit: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Don't count your chickens before they are hatched.

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

people: people saypovídá se, říká se

rubbish: talk rubbishříkat hovadiny

say: hovor. Says you.To říkáš ty., Podle tebe. vyjádření nesouhlasu nebo neochoty uvěřit

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

term: tell sth in no uncertain termsříkat co bez okolků

call: What do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?

do: What did you say?Co jsi říkal?

do: They say they don't have it but they do.Říkají, že to nemají, ale mají.

drift: Do you catch my drift?Chápeš, kam tím mířím?, Chápeš, co říkám?, Chytáš se?

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

kind: It's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

must: You mustn't tell anyone.Nikomu to nesmíš říkat.

other: Others say ...Jiní říkají ...

own: a car I can call my ownmé vlastní auto, auto, které by mi říkalo pane

talk: There is talk that ...Povídá se, že..., Říká se, že...

tell: I told you to stop.Říkal jsem ti, abys přestal.

they: They say ...Říká se, Povídá se, Prý ...

with: Are you with me?Sleduješ mě?, Chápeš (co ti říkám)?

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

say: They say ...Říká se ..., Prý ...