Hlavní obsah

říkat

Nedokonavé sloveso

  1. (sdělovat) co say sth (to sb), co komu tell sb sthCo jsi říkal?What did you say?Říkal, že ...He said that ...Říká se ...People say, They say ...Říká se o něm, že je dobrý učitel.He is said to be a good teacher.viz též říct
  2. (vyslovovat se) čemu say to sth, think of sth
  3. (slibovat) promise
  4. (pojmenovávat, nazývat) komu jak call sb sth(oslovovat) addressJak tomu říkáš?What do you call it?

Vyskytuje se v

duch: V duchu jsem si říkal ...I was saying to myself ...

jemu: Jemu to neříkej.Don't tell it to him.

pravda: říkat pravdutell the truth

říkat si: Říkal si o to.He had it coming to him.

se, si: Říká se, že ...They say/It is said that ...

zajímat: Nezajímá mě, co říkají.I don't care what they say.

přeskočit: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Don't count your chickens before they are hatched.

dirty: vést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextemtalk dirty

people: povídá se, říká sepeople say

rubbish: říkat hovadinytalk rubbish

say: To říkáš ty., Podle tebe. vyjádření nesouhlasu nebo neochoty uvěřithovor. Says you.

term: říkat co bez okolkůtell sth in no uncertain terms

call: Jak tomu říkáte česky?What do you call it in Czech?

do: Co jsi říkal?What did you say?

fine: Doktor říkal, že můžu řídit.The doctor said it was fine for me to drive.

kind: To je od vás hezké, že mi to říkáte.It's kind of you to tell me.

mind: To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.This put me in mind of something you said once.

must: Nikomu to nesmíš říkat.You mustn't tell anyone.

other: Jiní říkají ...Others say ...

own: mé vlastní auto, auto, které by mi říkalo panea car I can call my own

tell: Říkal jsem ti, abys přestal.I told you to stop.

they: Říká se, Povídá se, Prý ...They say ...

with: Sleduješ mě?, Chápeš (co ti říkám)?Are you with me?

hatch: Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Don't count your chickens before they are hatched.

říkat: Co jsi říkal?What did you say?

budoucí: future (tense)ling. budoucí čas

budoucno: at some time in the futureněkdy v budoucnu

čas: past/present/future tenseminulý/přítomný/budoucí čas

pozdě: later, někdy v budoucnu at some time in the futurepozději

budoucnost: at some time in the futureněkdy v budoucnosti

příští: generations to come, future generationspříští generace

vzdálený: in the remote past/futureve vzdálené minulosti/budoucnosti

vzhledem k: Given our uncertain future...Vzhledem k naší nejisté budoucnosti...

future: ekon. future deliverydodání v budoucnu

perfect: ling. present/past/future perfectpředpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)

apprehensive: be apprehensive about one's futuremít obavy z budoucnosti

in: in the futurev budoucnosti

foreseeable: for the foreseeable futurev dlouhodobém výhledu dlouho