Hlavní obsah

zajímat

Nedokonavé sloveso

  • koho interest sb, be of (particular) interest to sbZajímalo by mne, jestli ...I would like to know/I wonder if...hovor. Koho to (vůbec) zajímá?Who cares?, Who gives a toss?Nezajímá mě, co říkají.I don't care what they say.koho zajímá cosb is interested in sth, sth interests sb

Vyskytuje se v

samotný: I myself am interested in it.Mne samotného to zajímá.

tebe, tě: Are you not interested in it?Tebe to nezajímá?

zajímat se: What are you interested in?O co se zajímáš/zajímáte?

hobbyist: computer hobbyistpočítačový fanda, člověk, který se zajímá o počítače

interest: feel interest in sthzajímat se o co

interested: be interested in sthzajímat se, mít zájem o co

uninterested: be uninterested in sth/sbnezajímat se o o co/koho, nemít/nejevit zájem o co/koho, nestarat se o co/koho

become: I became interested in it.Začal jsem se o to zajímat.

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.

remotely: Nobody was remotely interested.Nikoho to ani trošku nezajímalo.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?

whom: writer in whom I took an interestspisovatel, o něhož jsem se začal zajímat

wonder: I wonder who did it.Zajímalo by mě, kdo to udělal.

zajímat: sb is interested in sth, sth interests sbkoho zajímá co