Hlavní obsah

remotely [rɪˈməʊtlɪ]

Vyskytuje se v

remotely: ani vzdáleně/trošku, vůbec, ani náznakem/zdaleka se záporem(not) remotely

control: dálkové ovládáníremote control

device: (dálkové) ovládání ovládací zařízení(remote) control device

situated: odlehlý, osamoceně stojící budova ap.remotely situated

dálkově: dálkově ovládanýremote-controlled, remote operated

dálkový: dálkové ovládáníremote control

ovládání: dálkové ovládáníremote control

vzdáleně: vzdáleně připomínat coremotely resemble sth

vzdálený: ve vzdálené minulosti/budoucnostiin the remote past/future

remote: vysílání z terénu mimostudiové, záznam pořízený mimo studioAmE remote broadcast