Hlavní obsah

whom [huːm]

Zájmeno

  1. koho, komu, kterého v otázcepo předložce a ve formální a psané angličtiněI want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?
  2. kterého, jehož, němž pouze pro osobywriter in whom I took an interestspisovatel, o něhož jsem se začal zajímat

Vyskytuje se v

that: ten...který rozvádí původní výrokthat...which/who

concern: příslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátemto whom it may concern

say: A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžkahovor. Says who?

anyone: Znáš někoho, kdo ...?Do you know anyone who ...?

be: Kdo jste?Who are you?

behind: Kdo za tím stojí?Who is behind that?

blame: Čí je to vina?, Kdo za to může?Who is to blame?

bring: Kdo to přinesl?Who has brought it?

can: Nemohu vám říct, kdo to udělal.I can't tell you who did it.

charge: Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

could: Kdo to mohl udělat?Who could have done it?

double: farmářka, která pracuje také jako zdravotní sestrafarmer who doubles as a nurse

else: Kdo jiný?Who else?

for: Kdo chce sendvič?Who's for a sandwich?

from: Od koho to je?Who is it from?

it: Kdo je (to)?, Kdo volá?Who is it?

nameless: Přítel, kterého nebudu jmenovat ...A friend who will remain nameless ...

one: Jediný muž, který ...The one man who ...

see: Podívej se, kdo je za dveřmi.See who is at the door.

speak: S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?

wait: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

who: Pro koho pracuješ?Who do you work for?

whom: Chci poslat telegram. – Komu?I want to send a telegram. – To whom?

whose: Čí to je chyba?Whose fault is it?

wonder: Zajímalo by mě, kdo to udělal.I wonder who did it.

kdo: komu?(to) whom, who ... to

čekat: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

čí: Čí je to vina?Whose fault is it?

dát: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

chyba: Čí je to chyba?Whose fault is it?, Who's to blame?

chybět: Kdo chybí?Who is absent?

jediný: Jediný, kdo přišel ...The only one who came ...

jenž, jež: ten, jenž to udělalthe one who did it

mít: Za koho mě máš?Who do you think I am?

mluvit: S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?, Who's speaking?, Kdo je to? Who's this?

moct: Kdo to mohl udělat?Who could have done it?

na: Co na tom?Does it matter?, Who cares?

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

napsat: Kdo napsal tu knihu?Who wrote that book?

naučit: Kdo tě to naučil?Who taught you that?

odpovědný: Kdo je za to odpovědný?Who is responsible for it?

ona: To ona to způsobila.It's her who caused it.

patřit: Komu to patří?Who does it belong to?, Whose is it?

rozbít: Kdo rozbil to okno?Who has broken the window?

říct: Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

služba: Kdo má službu?Who is on duty?

šéfovat: Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

tah: Kdo je na tahu?Whose move is it?

ten, ta, to: Kdo je ta holka?Who is the girl?

ti, ty, ta: ti, kdo ...those who ...

ti: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

vás: Kdo z vás?Who of you?

vina: Čí je to vina?Who is to blame?

viník: Kdo je viníkem?Who is to blame (for it)?, i u nehody ap. Who is at fault?, čí je to chyba? Whose fault is it?

vyhrát: Kdo vyhrál?Who won?

zač: Zač mě máš?Who do you think I am?

zajímat: hovor. Koho to (vůbec) zajímá?Who cares?, Who gives a toss?

že: Že by mu to řekla ona?I wonder if it was her who told him.

a: No a?So what?, And?, Who cares?

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs best.

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs longest.

trpělivost: Trpělivost přináší růže.Good things come to those who wait.

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

zpívat: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.He who pays the piper calls the tune.

care: Koho to zajímá?, Co na tom?, Komu na tom záleží?Who cares?

komisní: komisní prodejconsignment sale, sale or return (system)

consignment: konsignační/komisní prodejconsignment sale

note: nákladní list k zásilceekon. consignment note