Hlavní obsah

else [els]

Přídavné jméno

  • jiný někdo, něco ap.Who else?Kdo jiný?somebody else'sněčí jiný, cizí ne můj ap.

Příslovce

  • jinde někde ap., jinam někam ap.somewhere elseněkde jinde, někam jinam

Vyskytuje se v

or: or (else)nebo, jinak při varování ap.

somebody: somebody else'scizí, někoho jiného

someplace: someplace elseněkde jinde

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

nothing: There's nothing else I can do for you.Nic jiného pro tebe nemohu udělat.

anebo: or else ...anebo jinak ...

všechen, všechna, všechno: more than anything elsenade vše(chno) víc než cokoli

čekat: What else did you expect?A co jsi čekal?

ještě: What else?Co ještě?

jinak: Give it to me or else ...Dej mi to, jinak ...

jinde: Where else?Kde jinde?

jiný: someone elseněkdo jiný

něco: something elseněco jiného

někam: elsewhere, somewhere else, some other placeněkam jinam

poplést: mistake sb/sth for sb/sth (else), confuse sb/sth with sb/sthpoplést si koho/co s kým/čím

splést si: I must have mistaken you for someone else.Musel jsem si vás s někým splést.

cizí: at somebody else's expensena cizí účet

nebo: ... or else!... nebo (uvidíš)! pohrůžka

else: or elsejinak by uvádí zdůvodnění