Hlavní obsah

else [els]

Přídavné jméno

  • jiný někdo, něco ap.Who else?Kdo jiný?somebody else'sněčí jiný, cizí ne můj ap.

Příslovce

  • jinde někde ap., jinam někam ap.somewhere elseněkde jinde, někam jinam

Vyskytuje se v

or: or (else)nebo, jinak při varování ap.

somebody: somebody else'scizí, někoho jiného

someplace: someplace elseněkde jinde

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

nothing: There's nothing else I can do for you.Nic jiného pro tebe nemohu udělat.

anebo: anebo jinak ...or else ...

všechen, všechna, všechno: nade vše(chno) víc než cokolimore than anything else

čekat: A co jsi čekal?What else did you expect?

ještě: Co ještě?What else?

jinak: Jak jinak to mohu najít?How else can I find it?

jinak: Dej mi to, jinak ...Give it to me or else ...

jinde: Kde jinde?Where else?

jinde: nikde jindenowhere else, in no other place

jiný: někdo jinýsomeone else

něco: něco jinéhosomething else

něco: ještě něco?anything else?

někam: někam jinamelsewhere, somewhere else, some other place

poplést: poplést si koho/co s kým/čímmistake sb/sth for sb/sth (else), confuse sb/sth with sb/sth

splést si: Musel jsem si vás s někým splést.I must have mistaken you for someone else.

cizí: na cizí účetat somebody else's expense

nebo: ... nebo (uvidíš)! pohrůžka... or else!