Hlavní obsah

jiný

Přídavné jméno

  1. (odlišný) než co different from sth(ne tento) else(rozličný) diverse(cizí) strangeJe jiný než ...He is different from ...někdo jinýsomeone else
  2. (další) other(jeden další) another... a jiníand othersJako jakýkoli jiný pár...Like any other couple...

Vyskytuje se v

jiné: mimo jinébesides other things

kromě: kromě jinéhoamong other things, inter alia

mezi: mezi jinýmiamong others

mimo: mimo jinébesides other things, i o osobách among others

možnost: nemít jinou možnosthave no (other) option

přejít: přejít na jiné témachange the subject

přeladit: přeladit na jinou stanicitune in to a different station

přivést: přivést koho do jiného stavumake sb pregnant

slovo: jinými slovy ...in other words ...

stav: být v jiném stavube pregnant

možnost: Nebyla jiná možnost.There was no other way., We had no other choice.

něco: něco jinéhosomething else

nechat: Nechal ji kvůli jiné dívce.He left her for another girl.

směr: jiným/opačným směremin a different/the opposite direction

doba: (Dnes) je jiná doba.Times have changed.

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

else: somebody else'sněčí jiný, cizí ne můj ap.

family: in the family wayv jiném stavu těhotná

gazump: be gazumpedbýt na poslední chvíli přeplacen jiným zájemcem o koupi domu

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

instruct: unless otherwise instructedpokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokyny

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

motley: motley crewnesourodá banda/skupina, každý pes jiná ves

pregnant: get/become pregnantotěhotnět, přijít do jiného stavu

pregnant: get sb pregnantpřivést koho do jiného stavu

somebody: somebody else'scizí, někoho jiného

tack: change tackzkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístup

another: She went to another therapist.Šla k jinému terapeutovi.

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

channel: Switch to another channel.Přepni to na jiný program.

else: Who else?Kdo jiný?

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

help: There's ho help for it but ...Není jiná možnost než..., Není jiné pomoci než...

nothing: There's nothing else I can do for you.Nic jiného pro tebe nemohu udělat.

other: Others say ...Jiní říkají ...

other: There is no other choice than ...Není jiná možnost než ...

shunt: They were shunted to different jobs.Přesunuli je na jiné práce.

with: It is the same with other sports.Je to stejné i u jiných sportů.