Hlavní obsah

jiná

Vyskytuje se v

jiné: mimo jinébesides other things

kromě: kromě jinéhoamong other things, inter alia

mezi: mezi jinýmiamong others, among other things

mimo: mimo jinébesides other things, i o osobách among others

možnost: nemít jinou možnosthave no (other) option

přejít: přejít na jiné témachange the subject

přivést: přivést koho do jiného stavumake sb pregnant

slovo: jinými slovy ...in other words ...

stav: být v jiném stavube pregnant

jiný: Je jiný než ...He is different from ...

něco: něco jinéhosomething else

nechat: Nechal ji kvůli jiné dívce.He left her for another girl.

směr: jiným/opačným směremin a different/the opposite direction

doba: (Dnes) je jiná doba.Times have changed.

completely: To je něco úplně jiného.It is something completely different.

else: něčí jiný, cizí ne můj ap.somebody else's

family: v jiném stavu těhotnáin the family way

gazump: být na poslední chvíli přeplacen jiným zájemcem o koupi domube gazumped

including: zahrnující mimo jiné, mimo jiné včetněincluding, but not limited to

instruct: pokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokynyunless otherwise instructed

mind: přijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit setake one's mind off things

motley: nesourodá banda/skupina, každý pes jiná vesmotley crew

pregnant: otěhotnět, přijít do jiného stavuget/become pregnant

somebody: cizí, někoho jinéhosomebody else's

tack: zkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístupchange tack

another: Šla k jinému terapeutovi.She went to another therapist.

anything: víc než cokoli jinéhomore than anything else

channel: Přepni to na jiný program.Switch to another channel.

except: Nedá se dělat nic jiného než čekat.Nothing more to do except wait.

nothing: Nic jiného pro tebe nemohu udělat.There's nothing else I can do for you.

other: Jiní říkají ...Others say ...

shunt: Přesunuli je na jiné práce.They were shunted to different jobs.

with: Je to stejné i u jiných sportů.It is the same with other sports.