Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) timeod té dobyfrom that time on, since thendo té dobyuntil thentouto dobouby nowtou dobouby then, by that timezavírací dobaclosing time
  2. (časový úsek) time(období) period(sezóna) seasonposlední dobou, v poslední dobělately, recentlypo dobu čehoduring sth, for the duration of sthpracovní dobaworking hours/timeotvírací/prodejní dobaopening/shop(ping) hours
  3. (historické období) age, era, epochdoba bronzová/kamenná/ledováBronze/Stone/Ice Age
  4. (taktu) beat(chodu motoru) stroke

Vyskytuje se v

bronzový: Bronze Agearcheol. doba bronzová

garanční: warranty/guarantee period, term of warrantygaranční doba/lhůta

hájení: close(d) seasonmysl. doba hájení zvěře ap.

inkriminovaný: at the time of the crimev inkriminovanou dobu zločinu

kamenný: the Stone Agedoba kamenná

ledový: Ice Age, odb. glacial perioddoba ledová

oběd: lunchtimedoba oběda

od, ode: since then, kniž. thenceforward(s)od té doby

otevírací: opening/business hours, opening timesotevírací doba/hodiny

po: during sthpo dobu čeho

pohnutý: unsettled/troublous/stormy/disturbed timespohnutá doba

poslední: lately, recently, of lateposlední dobou

postupem: with time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně graduallypostupem času/doby časem

pracovní: working day/hourspracovní den/doba

prodejní: shop(ping) hoursprodejní doba

provozní: stroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hoursprovozní doba

pružný: flexible working hourspružná pracovní doba

předběhnout: be ahead of one's timepředběhnout svou dobu

přízvučný: accented beathud. přízvučná doba

současný: currently, dnes ap. nowadaysv současné době

tento: by now, at the momenttouto dobou

trvání: for the duration of sth, during sthpo dobu trvání čeho

určitý: for a fixed period (of time)na dobu určitou

úřední: office hours, hours of attendanceúřední doba/hodiny

výpůjční: loan periodvýpůjční doba/lhůta

záruční: warranty/guarantee periodzáruční doba/lhůta

zavírací: closing timezavírací doba

zkušební: odsouzeného, zaměstnance ap. probation(ary) period, pro testování výrobku ap. trial periodzkušební doba/lhůta

znamení: sign of the timesznamení doby

železný: Iron Agehist. doba železná

životnost: lifetime perioddoba životnosti

dlouhý: longer working hoursdelší pracovní doba

nejbližší: in the next few daysv nejbližší době

pozdější: leave sth for laternechat co na pozdější dobu

trvat: It takes (some) time but ...Trvá to nějakou dobu, ale ...

uspěchaný: fast-moving timesuspěchaná doba

velikán: the greats/giants of our timevelikáni naší doby

vláda: under/in/during the reign of sbza/v době vlády koho

uplynout: A lot of water has flowed under the bridge since then.Od té doby už uplynulo hodně vody.

age: hist. Bronze agedoba bronzová

by: by nowtouto dobou

bygone: bygone eradoby dávno minulé

come: for some time to comeještě nějakou dobu

day: práv. days of gracediskreční dny, doba odkladu

delivery: allow 20 days for delivery(doba) doručení do 20 dní

due: due perioddoba/lhůta splatnosti pohledávky ap.

epoch: glacial epochdoba ledová

evocation: evocation of the pastevokace dávných dob

exposure: exposure timedoba osvitu

fallen: náb. fallen angelpadlý anděl, přen. v poslední době neúspěšný tým

finishing: finishing timekonec pracovní doby

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

glacial: glacial perioddoba ledová

guarantee: guarantee periodzáruční doba

heyday: in its/one's heydayv době svého největšího rozmachu, na vrcholu své slávy

hour: opening hoursotevírací doba

incubation: incubation periodinkubační doba onemocnění

indefinite: for an indefinite periodna dobu neurčitou

intake: intake stroke(doba) sání motoru

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

long: long time agodávno, před dlouhou dobou

memory: in recent memoryv čerstvé paměti, v poslední době, v nedávné minulosti

now: by nowtouto dobou

payback: payback perioddoba splatnosti, doba návratnosti investice

pensionable: pensionable serviceodpracovaná doba, délka odpracované doby započítávaná do důchodu

period: lifetime perioddoba životnosti

permanent: permanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitou

planting: planting seasondoba sadby

probation: be on probationbýt ve zkušební době, být kde na zkoušku, práv. mít podmínku, být v podmínce

probationary: probationary periodzkušební doba/lhůta k vyzkoušení pracovníka ap.

response: response timedoba odezvy/reakce, reakční doba

reverberation: reverberation timedoba dozvuku

run: výp. run timečas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracování

sentence: práv. indeterminate sentenceodsouzení na neurčitou dobu

shelf: shelf lifetrvanlivost, skladovatelnost, skladovací doba potravin, přen. trvání, životnost

shutter: shutter speedrychlost/čas závěrky, expoziční čas/doba fotoaparátu

since: ever sinceod té doby až doposud

some: for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

starting: starting timedoba rozběhu

term: term of imprisonmenttrvání odnětí svobody, doba výkonu trestu

time: for a timepo delší dobu

trial: trial periodzkušební doba

unsocial: unsocial hoursnestandardní pracovní doba víkendy, svátky, noční

waiting: waiting timečekací doba

warranty: warranty periodzáruční lhůta/doba

working: working hourspracovní doba

intervening: in the intervening time(v době) mezi tím

repayable: The loan is repayable over ten years.Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.

then: since thenod té doby

doba: from that time on, since thenod té doby