Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) timeod té dobyfrom that time on, since thendo té dobyuntil thentouto dobouby nowtou dobouby then, by that timezavírací dobaclosing time
  2. (časový úsek) time(období) period(sezóna) seasonposlední dobou, v poslední dobělately, recentlypo dobu čehoduring sth, for the duration of sthpracovní dobaworking hours/timeotvírací/prodejní dobaopening/shop(ping) hours
  3. (historické období) age, era, epochdoba bronzová/kamenná/ledováBronze/Stone/Ice Age
  4. (taktu) beat(chodu motoru) stroke

Vyskytuje se v

bronzový: archeol. doba bronzováBronze Age

garanční: garanční doba/lhůtawarranty/guarantee period, term of warranty

hájení: mysl. doba hájení zvěře ap.close(d) season

inkriminovaný: v inkriminovanou dobu zločinuat the time of the crime

kamenný: doba kamennáthe Stone Age

ledový: doba ledováIce Age, odb. glacial period

oběd: doba obědalunchtime

od, ode: od té dobysince then, kniž. thenceforward(s)

otevírací: otevírací doba/hodinyopening/business hours, opening times

po: po dobu čehoduring sth

pohnutý: pohnutá dobaunsettled/troublous/stormy/disturbed times

poslední: poslední doboulately, recently, of late

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

pracovní: pracovní den/dobaworking day/hours

prodejní: prodejní dobashop(ping) hours

provozní: provozní dobastroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hours

pružný: pružná pracovní dobaflexible working hours

předběhnout: předběhnout svou dobube ahead of one's time

přízvučný: hud. přízvučná dobaaccented beat

současný: v současné doběcurrently, dnes ap. nowadays

tento: touto dobouby now, at the moment

trvání: po dobu trvání čehofor the duration of sth, during sth

určitý: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

úřední: úřední doba/hodinyoffice hours, hours of attendance

výpůjční: výpůjční doba/lhůtaloan period

záruční: záruční doba/lhůtawarranty/guarantee period

zavírací: zavírací dobaclosing time

zkušební: zkušební doba/lhůtaodsouzeného, zaměstnance ap. probation(ary) period, pro testování výrobku ap. trial period

znamení: znamení dobysign of the times

železný: hist. doba železnáIron Age

životnost: doba životnostilifetime period

dlouhý: delší pracovní dobalonger working hours

nejbližší: v nejbližší doběin the next few days

pozdější: nechat co na pozdější dobuleave sth for later

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

uspěchaný: uspěchaná dobafast-moving times

velikán: velikáni naší dobythe greats/giants of our time

vláda: za/v době vlády kohounder/in/during the reign of sb

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.

age: hist. Bronze agedoba bronzová

by: by nowtouto dobou

bygone: bygone eradoby dávno minulé

come: for some time to comeještě nějakou dobu

day: práv. days of gracediskreční dny, doba odkladu

delivery: allow 20 days for delivery(doba) doručení do 20 dní

due: due perioddoba/lhůta splatnosti pohledávky ap.

epoch: glacial epochdoba ledová

evocation: evocation of the pastevokace dávných dob

exposure: exposure timedoba osvitu

finishing: finishing timekonec pracovní doby

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

glacial: glacial perioddoba ledová

guarantee: guarantee periodzáruční doba

heyday: in its/one's heydayv době svého největšího rozmachu

hour: opening hoursotevírací doba

incubation: incubation periodinkubační doba onemocnění

indefinite: for an indefinite periodna dobu neurčitou

intake: intake stroke(doba) sání motoru

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

long: long time agodávno, před dlouhou dobou

long: longer working hoursdelší pracovní doba

memory: in recent memoryv čerstvé paměti, v poslední době

now: by nowtouto dobou

payback: payback perioddoba splatnosti, doba návratnosti investice

pensionable: pensionable serviceodpracovaná doba

period: lifetime perioddoba životnosti

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

permanent: permanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitou

planting: planting seasondoba sadby

probation: be on probationbýt ve zkušební době, být kde na zkoušku, práv. mít podmínku, být v podmínce

probationary: probationary periodzkušební doba/lhůta k vyzkoušení pracovníka ap.

response: response timedoba odezvy/reakce

reverberation: reverberation timedoba dozvuku

run: výp. run timečas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracování

sentence: práv. indeterminate sentenceodsouzení na neurčitou dobu

shelf: shelf lifetrvanlivost, skladovatelnost, skladovací doba potravin, přen. trvání, životnost

shutter: shutter speedrychlost/čas závěrky, expoziční čas/doba fotoaparátu

since: ever sinceod té doby až doposud

some: for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

soon: any time soon, anytime soonv blízké době hl. se záporem

starting: starting timedoba rozběhu

term: term of imprisonmenttrvání odnětí svobody, doba výkonu trestu

time: for a timepo delší dobu

time: after a timeza nějaký čas, za nějakou dobu, po jisté době

time: from that time (on)od té doby

trial: trial periodzkušební doba

unsocial: unsocial hoursnestandardní pracovní doba víkendy, svátky, noční

waiting: waiting timečekací doba

warranty: warranty periodzáruční lhůta/doba

way: from way backz dávných dob, odedávna, již dlouho