Hlavní obsah

vláda

Vyskytuje se v

prozatímní: interim governmentprozatímní vláda

předseda: premier, Prime Ministerpředseda vlády

stínový: shadow cabinetstínová vláda

pravicový: right-wing governmentpravicová vláda

sestavit: put together/form a government/coalitionsestavit vládu/koalici

zásluhou: It's no thanks to the government that ...Není to zásluhou vlády, že ...

zmocnit se: seize control of the territoryzmocnit se vlády nad oblastí

cabinet: shadow cabinetstínová vláda

central: central governmentústřední vláda

coalition: coalition governmentkoaliční vláda

deputy: deputy prime ministermístopředseda vlády

establish: establish (the) governmentustavit vládu

finance: government financedvládou financovaný

funding: government fundingfinancování vládou, vládní finanční podpora

minister: prime ministerpremiér, předseda vlády

mob: mob rulevláda ulice

reign: under the reign of sbza vlády koho

secretary: First Secretary of Stateprvní náměstek předsedy vlády

rule: under the rule of sbza vlády koho

vláda: minority/majority/coalition governmentmenšinová/většinová/koaliční vláda