Hlavní obsah

rule [ruːl]

Vyskytuje se v

exception: be no exception (to the rule)nebýt výjimkou

rule out of: rule sb out ofsth vyloučit, diskvalifikovat koho ze sportovního utkání

breaker: rule-breaker= kdo porušuje pravidla

cardinal: cardinal rulezákladní pravidlo

colonial: colonial rulekoloniální nadvláda/panství

conduct: rules of conductpravidla chování

general: as a general rulevětšinou, zpravidla, obvykle

give: práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí

mob: mob rulevláda ulice

party: ruling partyvládnoucí strana

rule book: party rule bookstanovy strany

ruling: ruling passionnejvětší vášeň co nejvíce ovlivňuje chování jedince

traffic: traffic rulesdopravní předpisy, pravidla silničního provozu

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

fit: The king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.