Hlavní obsah

judge [dʒʌdʒ]

Předložka

  • judging by sth soudě podle čeho

Vyskytuje se v

advocate: voj. judge advocatevojenský prokurátor

associate: práv. Associate Judgepřísedící soudce

presiding: presiding judgepředseda soudu, předsedající soudce

unfairly: judge sb unfairlykřivdit komu

podle: judging by his agesoudě podle jeho věku

příslušet: It is not for us to judge.To nám nepřísluší soudit.

soudit: Judging by/from ...Soudě podle ...

judge: práv. single judgesamosoudce