Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (na základě) čeho according to sth, by sth, on the basis of sthpodle skutečného příběhu film ap.based on true storysoudě podle jeho věkujudging by his agepodle toho, jak ... v závislosti nadepending on how ...podle abecedyin alphabetical order, alphabetically
  2. (v souladu s) čeho in accord(ance) with, in compliance with sth(dle) according to, by, based on sth(pojmenovat) after(podle úpravy, smlouvy ap.) under, as per sthByl pojmenován podle ...He was named after ...podle všeho jak se zdáto all appearances, presumably, (patrně) apparently, (podle toho, co se říká) by all accounts
  3. (s odvoláním na) according topodle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

Vyskytuje se v

abeceda: podle abecedyalphabetically, in alphabetical order

gusto: být podle čího gustabe to sb's taste

mínění: podle mého mínění ...in my opinion ..., to my mind ...

plán: podle plánu(according) to (the) plan, as planned, dle harmonogramu as scheduled

potřeba: (po)dle potřebyas necessary/needed

předpis: podle předpisůaccording to regulations, přen. by the book

šipka: jít podle šipekfollow the arrows

výběr: (po)dle vlastního výběruof one's (own) choice

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

hodinky: podle mých hodinekby my watch

názor: podle mého názoruin my opinion

propočet: podle propočtůaccording to calculations

předloha: film podle předlohy ...film based on the novel ...

soud: podle mého souduin my opinion/view, from my point of view, as I see it

soudit: Soudě podle ...Judging by/from ...

uspořádat: uspořádat co podle abecedyarrange sth in alphabetical order

volba: podle vlastní volbyof one's choice

alphabetical: in alphabetical orderv abecedním pořadí, podle abecedy

content: to one's heart's contentpodle libosti, do sytosti

depend: It dependszáleží na tom, přijde na to, podle toho uvození

extent: to the fullest extent of the lawpodle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákona

income: live within one's incomežít podle svých příjmů

instruct: as instructedpodle (daných) instrukcí, jak bylo uloženo za úkol

instrument: fly on instrumentsletět jen podle přístrojů

meaning: práv. within the meaning of an articlepodle znění/ve smyslu článku

option: at the option of sb(po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdo

order: in order of prioritypodle důležitosti

order: in alphabetical orderpodle abecedy, abecedně

plan: according to planpodle plánu

plan: go to planjít (po)dle plánu

priority: in order of prioritypodle důležitosti

right: as of rightplným právem, podle práva

rota: on a rota basisstřídavě, na střídačku různými osobami konaný, (po)dle rozpisu (služeb)

say: hovor. Says you.To říkáš ty., Podle tebe. vyjádření nesouhlasu nebo neochoty uvěřit

schedule: as scheduledpodle plánu/harmonogramu probíhat ap.

see: as I see itpodle

surprisingly: not surprisinglypodle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávat

taste: be to sb's tastebýt podle čího gusta

titular: titular saintsvatý, podle něhož je nazván kostel

tradition: by traditionpodle tradice

zone: ekon. zone pricingcenová tvorba podle pásem

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

fashion: She dresses in the latest fashion.Obléká se podle poslední módy.

forecast: The (weather) forecast is for rain.Podle předpovědi má pršet.

pattern: follow a pattern of sthřídit se čím/podle vzoru čeho

report: As reported by hospitals ...Podle zpráv z nemocnic...

watch: It is ... by my watch.Podle mých hodinek je ...

whereby: a system whereby we work more overtimesystém, podle něhož pracujeme více přes čas

whichever: to dusk or 10.00pm, whichever is soonerdo soumraku nebo do 22.00, podle toho, co nastane dřív

cup: not be sb's cup of teanebýt podle čího gusta věc, činnost ap.