Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (na základě) čeho according to sth, by sth, on the basis of sthpodle skutečného příběhu film ap.based on true storysoudě podle jeho věkujudging by his agepodle toho, jak ... v závislosti nadepending on how ...podle abecedyin alphabetical order, alphabetically
  2. (v souladu s) čeho in accord(ance) with, in compliance with sth(dle) according to, by, based on sth(pojmenovat) after(podle úpravy, smlouvy ap.) under, as per sthByl pojmenován podle ...He was named after ...podle všeho jak se zdáto all appearances, presumably, (patrně) apparently, (podle toho, co se říká) by all accounts
  3. (s odvoláním na) according topodle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

Vyskytuje se v

abeceda: podle abecedyalphabetically, in alphabetical order

gusto: být podle čího gustabe to sb's taste

mínění: podle mého mínění ...in my opinion ..., to my mind ...

plán: podle plánuaccording to the plan, as planned, dle harmonogramu as scheduled

potřeba: (po)dle potřebyas necessary/needed

předpis: podle předpisůaccording to regulations, přen. by the book

výběr: (po)dle vlastního výběruof one's (own) choice

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

hodinky: podle mých hodinekby my watch

názor: podle mého názoruin my opinion

propočet: podle propočtůaccording to calculations

předloha: film podle předlohy ...film based on the novel ...

soud: podle mého souduin my opinion/view, from my point of view, as I see it

soudit: Soudě podle ...Judging by/from ...

šipka: jít podle šipekfollow the arrows

uspořádat: uspořádat co podle abecedyarrange sth in alphabetical order

volba: podle vlastní volbyof one's choice

alphabetical: v abecedním pořadí, podle abecedyin alphabetical order

content: podle libosti, do sytostito one's heart's content

depend: záleží na tom, přijde na to, podle toho uvozeníIt depends

extent: podle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákonato the fullest extent of the law

income: žít podle svých příjmůlive within one's income

instruct: podle (daných) instrukcí, jak bylo uloženo za úkolas instructed

instrument: letět jen podle přístrojůfly on instruments

meaning: podle znění/ve smyslu článkupráv. within the meaning of an article

option: (po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdoat the option of sb

order: podle důležitostiin order of priority

priority: podle důležitostiin order of priority

right: plným právem, podle právaas of right

rota: střídavě, na střídačku různými osobami konaný, (po)dle rozpisu (služeb)on a rota basis

say: To říkáš ty., Podle tebe. vyjádření nesouhlasu nebo neochoty uvěřithovor. Says you.

schedule: podle plánu/harmonogramu probíhat ap.as scheduled

see: podle měas I see it

surprisingly: podle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávatnot surprisingly

taste: být podle čího gustabe to sb's taste

titular: svatý, podle něhož je nazván kosteltitular saint

traceable: mít pravděpodobnou příčinu v čem, být podle všeho způsoben čímbe traceable to sth

tradition: podle tradiceby tradition

type: charakteristický, typický, (jsoucí) podle očekávánítrue to type

zone: cenová tvorba podle pásemekon. zone pricing

allege: Podle zpráv byl prý zabit.Reports allege that he was killed.

fashion: Obléká se podle poslední módy.She dresses in the latest fashion.

forecast: Podle předpovědi má pršet.The (weather) forecast is for rain.

pattern: řídit se čím/podle vzoru čehofollow a pattern of sth

watch: Podle mých hodinek je ...It is ... by my watch.

whereby: systém, podle něhož pracujeme více přes časa system whereby we work more overtime

whichever: do soumraku nebo do 22.00, podle toho, co nastane dřívto dusk or 10.00pm, whichever is sooner

cup: nebýt podle čího gusta věc, činnost ap.not be sb's cup of tea

podle: podle abecedyin alphabetical order, alphabetically