Hlavní obsah

alphabetical [ˌælfəˈbetɪkəl]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

order: podle abecedy, abecedněin alphabetical order

abeceda: podle abecedyalphabetically, in alphabetical order

podle: podle abecedyin alphabetical order, alphabetically

seznam: abecední seznamalphabetical list

uspořádat: uspořádat co podle abecedyarrange sth in alphabetical order

alphabetical: abecední seznamalphabetical list