Hlavní obsah

hodinky

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

Vyskytuje se v

digitální: digital watchdigitální hodinky

náramkový: wristwatch, wrist watchnáramkové hodinky

hodinky: by my watchpodle mých hodinek

jít: My watch is five minutes fast/slow.Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.

opožďovat se: My watch loses time.Hodinky se mi opožďují.

rozbít: She broke my watch.Rozbila mi hodinky.

ukrást: They stole his watch., oloupili ho He was robbed of his watch.Ukradli mu hodinky.

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

pocket: pocket watchkapesní hodinky

strap: watch strapřemínek hodinek

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

watch: It is ... by my watch.Podle mých hodinek je ...