Hlavní obsah

hodiny

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

  • clocksluneční hodinysundialpřesýpací hodinyhourglass, sandglassnástěnné hodinywall clock

Vyskytuje se v

celá: v celou (hodinu)at the top of the hour

čtvrt: čtvrt hodinyquarter (of an) hour

dějepis: hodina dějepisuhistory lesson

hodina: hodina a půlan hour and a half

hodina: tři čtvrtě hodinythree quarters of an hour

hodina: za hodinupřijít ap. in an hour, stát ap. per hour

hodina: každou hodinuevery hour

hodina: za půl hodinyin half an hour

hodina: za čtvrt hodinyin a quarter of an hour

hodina: úřední hodinyoffice hours

chodit: chodit na hodiny francouzštinytake French lessons

konzultační: konzultační hodinyoffice hours

nástěnný: nástěnné hodinywall clock

ordinační: ordinační hodinyBrE surgery hours, AmE (doctor's) office hours

otevírací: otevírací doba/hodinyopening/business hours, opening times

parkovací: parkovací hodiny/automatparking meter

propustit: propustit koho na hodinu z prácedismiss sb without notice, zast. give sb an hour's notice

přesýpací: přesýpací hodinyhourglass, řidč. sandglass

rozvrh: rozvrh hodin ve školeBrE timetable, AmE class schedule

sluneční: sluneční hodinysundial

úřední: úřední doba/hodinyoffice hours, hours of attendance

vyučovací: vyučovací hodinalesson, class

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.

během: Budu tam během hodiny.I'll be there within one hour.

dobře: Jdou ty hodiny dobře?Is the clock right?

dopolední: desátá hodina dopoledníten a.m.

hodina: Je to asi hodina chůze.It's about an hour's walk.

hodina: Kolik je hodin?What time is it?

hodina: V kolik hodin přijde?What time will he come?

hodina: Je deset hodin.It's ten (o'clock).

hodina: pět hodin ránofive a.m.

kolik: Kolik je hodin?What time is it?

kolik: Od kolika hodin?From what time?

napřed: Hodiny jdou o pět minut napřed.The clock is five minutes fast.

od, ode: placený od hodinypaid by the hour

odbít: Hodiny odbily dvanáct(ou).The clock struck twelve.

podávat: Snídaně se podává od 6 hodin.Breakfast is served from 6 a.m.

pokročilý: pokročilá hodinalate hour

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.The clock is five minutes slow.

před, přede: před hodinouone hour ago

přesčasový: přesčasová hodinaovertime hour

: Čekám tu už hodinu.I've been waiting here for an hour.

v, ve: V kolik hodin?(At) what time?

v, ve: ve tři hodinyat three o'clock

vstát: Vstal jsem v osm hodin.I got up at eight o'clock.

zastavit se: Zastavím se pro tebe za hodinu.I'll call for you in an hour.

zavírat: V kolik hodin zavírají obchody?What time do the shops close?

around: around the clockdvacet čtyři hodin denně, nonstop provoz ap.

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

clock: wall clocknástěnné hodiny

hour: half an hourpůl hodiny

hour: AmE hour by hourhodinu po hodině, (hodinu) co hodinu, každou hodinu

hour: by the hourod hodiny, na hodinu

hour: office hoursúřední hodiny

long: long hourpozdní hodina noční

meter: hovor. feed the meterhodit peníze do parkovacích hodin